Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật điều trị u tuyến ức tại bệnh viện hữu nghị Việt đức Download Download PDF