Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả trung hạn sửa van hai lá sử dụng dây chằng nhân tạo Download Download PDF