Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm biến chứng hô hấp của bệnh lý bướu giáp chèn ép khí quản Download Download PDF