Quay trở lại chi tiết bài báo Chỉ định ghép phổi: Cập nhật y văn và thực tiễn áp dụng tại Bệnh viện Việt Đức Download Download PDF