Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật Maze sử dụng sóng Radio với đầu đốt đơn cực điều trị rung nhĩ ở bệnh nhân phẫu thuật van 2 lá Download Download PDF