Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật Maze sử dụng sóng Radio với đầu đốt đơn cực điều trị rung nhĩ ở bệnh nhân phẫu thuật van 2 lá

Do Duc Trong, Dang Quang Huy, Nguyen Sinh Hien

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Tổng quan: Phẫu thuật Maze sử dụng sóng radio với đầu đốt đơn cực là phương pháp điều trị rung nhĩ hiệu quả ở bệnh nhân phẫu thuật van 2 lá hương pháp: Mô tả hồi cứu và tiến cứu, 50 bệnh nhân có bệnh van 2 lá đơn thuần kèm rung nhĩ, được phẫu thuật van 2 lá và/hoặc sửa 3 lá, thu nhỏ nhĩ trái kèm phẫu thuật Maze sử dụng sóng radio với đầu đốt đơn cực. Mổ mở hoặc nội soi Kết quả: Tuổi trung bình: 53,44± 10,05; 90 % rung nhĩ bền bỉ và 10 % kịch phát. Kích thước nhĩ trái trước mổ và khi ra viện: 53,65±8,22 và 42,71±6,58 mm. Mổ mở 84 % và nội soi 16 %. Thay van 2 lá 84 %, sửa van 2 lá 16 %. Thời gian cặp động mạch chủ 98,68±20 phút. Thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể 140,18±41,04 phút. Tỷ lệ cắt rung nhĩ và chuyển về nhịp xoang ngay sau mổ, khi ra viện, 3 tháng, 6 tháng lần lượt là 86 và 64 %; 94 và 84 %; 94 và 92 %; 94 và 89,2 %. 1 bệnh nhân đặt máy tạo nhịp sau 3 tháng. Biến chứng sau mổ là chảy máu phải mổ lại (2 %), suy thận (2 %), nhiễm trùng vết mổ (2 %) Kết luận: Phẫu thuật Maze sử dụng sóng radio với đầu đốt đơn cực cho kết quả sớm sau mổ khả quan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Ngô Vi Hải. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Maze bằng năng lượng sóng có tần số radio (RF) điều trị rung nhĩ trên bệnh nhân mổ tim mở. Hà Nội; 2016.
2. Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, Crijns HJ, Curtis AB, Ellenbogen KA, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines and the European Society of Cardiology Committee for practice. Circulation. 2006;114(7):e257–354.
3. Gillinov AM, Gelijns AC, Parides MK, DeRose JJ, Moskowitz AJ, Voisine P, et al. Surgical Ablation of Atrial Fibrillation during Mitral-Valve Surgery. N Engl J Med. 2015;372(15):1399–409.
4. Sie HT, Beukema WP, Misier ARR, Elvan A, Ennema JJ, Haalebos MMP, et al. Radiofrequency modified maze in patients with atrial fibrillation undergoing concomitant cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2001;122(2):249–56.
5. Dunning J, Nagendran M, Alfieri OR, Elia S, Kappetein AP, Lockowandt U, et al. Guideline for the surgical treatment of atrial fibrillation. Eur J Cardio-thoracic Surg. 2013;44(5):777–91.
6. Kasemsarn C, Lerdsomboon P, Sungkahaphong V, Chotivatanapong T. Left atrial reduction in modified maze procedure with concomitant mitral surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2014;22(4):421–9.
7. Maltais S, Forcillo J, Bouchard D, Carrier M, Cartier R, Demers P, et al. Long-term results following concomitant radiofrequency modified maze ablation for atrial fibrillation. J Card Surg. 2010;25(5):608–13.
8. Chaiyaroj S, Ngarmukos T, Lertsithichai P. Predictors of sinus rhythm after radiofrequency maze and mitral valve surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2008;16(4):292–7.
9. Johansson B, Houltz B, Berglin E, Brandrup-Wognsen G, Karlsson T, Edvardsson N. Short-term sinus rhythm predicts long-term sinus rhythm and clinical improvement after intraoperative ablation of atrial fibrillation. Europace. 2008;10(5):610–7.
10. Sie HT, Beukema WP, Elvan A, Ramdat Misier AR. Long-term results of irrigated radiofrequency modified maze procedure in 200 patients with concomitant cardiac surgery: Six years experience. Ann Thorac Surg. 2004;77(2):512–7.
11. Deneke T, Khargi K, Lemke B, Lawo T, Lindstaedt M, Germing A, et al. Intra-operative cooled-tip radiofrequency linear atrial ablation to treat permanent atrial fibrillation. Eur Heart J. 2007;28(23):2909–14.
12. Lâm Triều Phát, Trần Quyết Tiến. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật maze điều trị rung nhĩ kết hợp bệnh lý van tim. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 2018;20(5):58–63.
13. Khiabani AJ, MacGregor RM, Bakir NH, Manghelli JL, Sinn LA, Maniar HS, et al. The long-term outcomes and durability of the Cox-Maze IV procedure for atrial fibrillation. J Thorac Cardiovasc Surg [Internet]. 2020;2020 May 5(20):31065–5. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2020.04.100
14. Damiano RJ, Schwartz FH, Bailey MS, Maniar HS, Munfakh NA, Moon MR, et al. The Cox maze IV procedure: Predictors of late recurrence. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011;141(1):113–21.
15. Badhwar V, Rovin JD, Davenport G, Pruitt JC, Lazzara RR, Ebra G, et al. Left Atrial Reduction Enhances Outcomes of Modified Maze Procedure for Permanent Atrial Fibrillation During Concomitant Mitral Surgery. Ann Thorac Surg. 2006;82(5):1758–64.
16. Cox JL, Ad N, Churyla A, Malaisrie SC, Pham DT, Kruse J, et al. The Maze Procedure and Postoperative Pacemakers. Ann Thorac Surg [Internet]. 2018;106(5):1561–9. Available from: https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.05.013.