Đã xuất bản: 2021-04-29

Bài báo

Nội soi toàn bộ cẳt u nhầy nhĩ phải
Nguyen Hoang Nam, Nguyen Cong Huu, Nguyen Tran Thuy, Nguyen Huu Uoc, Le Ngoc Thanh
Trang: 12-16
Chỉ định ghép phổi: Cập nhật y văn và thực tiễn áp dụng tại Bệnh viện Việt Đức
Nguyen Huu Uoc, Vu Van Thoi, Vu Van Giap, Ngo Quy Chau, Nguyen Thanh Hoi, Pham Tien Quan, Ta Thi Huyen Trang, Pham Huu Lu, Nguyen Viet Anh, Tran Binh Giang
Trang: 47-57