Thông báo trường hợp ghép tim thành công từ ca điều phối hiến-ghép nhiều tạng

Phung Duy Hong Son, Nguyen Huu Uoc, Trinh Hong Son

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhu cầu ghép tạng rất lớn và hiến đa tạng chết não là xu hướng chung trên thế giới. Vai trò của các Trung tâm điều phối tạng rất quan trọng để quản lý và tận dụng tối đa nguồn tạng hiến. Báo cáo nhằm thông báo một trường hợp ghép tim thành công tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với tim hiến được điều phối bởi Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia. Phương pháp: báo cáo ca lâm sàng hồi cứu dựa trên 1 ca ghép tim tháng 12 năm 2018. Kết quả: Người hiến đa tạng chết não là nam giới, 43 tuổi, đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, gia đình có nguyện vọng hiến tạng cứu người. Trung tâm Điều phối Ghép tng Quốc gia đã tổ chức điều phối đưa bệnh nhân sang bệnh viện Việt Đức để thực hiện lấy đa tạng, rồi điều phối cho các đơn vị ghép trên toàn quốc. Người được ghép tim là nam giới, 60 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối, có thông số sinh học phù hợp với người hiến. Công tác vận chuyển, tổ chức, lấy và phân phối tạng hiến, ghép các tạng đều diễn ra rất thuận lợi và thành công tại bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội và bệnh viện Nhi đồng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến nay, các bệnh nhân nhận tạng đều tiến triển tốt. Kết luận: thành công của trường hợp ghép tim từ nguồn hiến đa tạng, với sự điều phối của Trung tâm điều phối Ghép tạng Quốc gia, đã chứng tỏ hiệu quả của công tác điều phối hiến – ghép tạng ở Việt Nam cũng như năng lực làm chủ kỹ thuật ghép tạng, trong đó có ghép tim.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. DiBardino DJ. The history and development of cardiac transplantation. Tex Heart Inst J. 1999;26(3):198-205.
2. Khush KK, Cherikh WS, Chambers DC, et al. The International Thoracic Organ Transplant Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirty-sixth adult heart transplantation report — 2019; focus theme: Donor and recipient size match. J Heart Lung Transplant Off Publ Int Soc Heart Transplant. 2019;38(10):1056-1066. doi:10.1016/j.healun.2019.08.004
3. Học viện quân y. Nghiên cứu triển khai ghép tim trên người lấy từ người cho chết não. Công Trình KH CN Trọng Điểm Cấp Nhà Nước KC103206-10. Nghiệm thu năm 2010.
4. Nguyễn Hữu Ước, Phạm Tiến Quân, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Quốc Kính, Trịnh Hồng Sơn, Hà Phan Hải An, Nguyễn Tiến Quyết và Cs (2012). Kết quả phẫu thuật ghép tim từ người cho đa tạng chết não tại bệnh viện Việt Đức. Tạp Chí Dược Học Quân Sự 37 227-231.
5. Jessup M, Abraham WT, Casey DE, et al. 2009 focused update: ACCF/AHA Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines: developed in collaboration with the International Society for Heart and Lung Transplantation. Circulation. 2009;119(14):1977-2016. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192064
6. Alraies MC, Eckman P. Adult heart transplant: indications and outcomes. J Thorac Dis. 2014;6(8):1120-1128. doi:10.3978/j.issn.2072-1439.2014.06.44
7. Trịnh Hồng Sơn và cộng sự. Hoạt Động Của Trung Tâm Điều Phối Quốc Gia về Ghép Bộ Phận Cơ Thể Người Giai Đoạn 29.06.2013 – 31.12.2016.; 2007.
8. Quốc hội. Luật việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006 75/2006/QH11. In: ; 2006. Accessed March 27, 2021. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-viec-hien-lay-ghep-mo-bo-phan-co-the-nguoi-va-hien-lay-xac-2006-75-2006-QH11-15868.aspx