Ngày xuất bản: 29/10/2020

Số đầy đủ

Bài báo

Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú của người bệnh phẫu thuật vá thông liên thất tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E năm 2012
Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Ngọc Thành, Vũ Xuân Quang
PDF Trích dẫn
Trang: 3-12
Đánh giá kết quả cắt thùy phổi qua nội soi đường ngực
Trần Trọng Kiểm
PDF Trích dẫn
Trang: 13-16
Can thiệp đặt ống ghép nội mạch điều trị phình động mạch chủ bụng tại Khoa phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Chợ rẫy
Phạm Minh Ánh, Phan Quốc Hùng, Nguyễn Lâm Vương
PDF Trích dẫn
Trang: 17-21
Tuần hoàn ngoài cơ thể tại Việt Nam hiện nay
Lê Ngọc Thành, Nguyễn Thế Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 22-27
Kết quả sớm 46 bệnh nhân được phẫu thuật Bi-directional Glenn tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E
Nguyễn Trần Thuỷ, Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Công Hựu, Vũ Xuân Quang, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thái Long, Trần Đắc Đại, Nguyễn Đỗ Hùng, Nguyễn Thế Bình, Phan Thảo Nguyên, Lê Ngọc Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 28-33
Đánh giá hiệu quả thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP) cho trẻ em suy hô hấp sau phẫu thuật tim tại Bệnh viện tim Hà Nội
Ngô Chí Hiếu, Đỗ Doãn Lợi
Trích dẫn
Trang: 34-44
Kén phế quản cổ: Thông báo trường hợp lâm sàng
Nguyễn Sĩ Khánh, Đinh Văn Tuấn, Đinh Văn Lượng, Nguyễn Công Hựu, Nguyễn Thành Long, Ngô Thế Quân, Đỗ Trọng Nghĩa, Đàm Tọa, Nguyễn Chi Lăng, Lê Ngọc Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 42-45
Đánh giá tình hình sử dụng các chế phẩm máu tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013
Đào Thanh Nga, Lê Ngọc Linh, Lê Ngọc Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 46-53
Phẫu thuật và can thiệp nội mạch phối hợp trong điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực: Thông báo thành công đầu tiên tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E
Phan Thảo Nguyên, Lý Đức Ngọc, Nguyễn Thế Huy, Vũ Văn Bạ, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đỗ Hùng, Nguyễn Trần Thủy, Nguyễn Thái Long, Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Lân Hiếu, Lê Ngọc Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 54-58
Đánh giá kết quả phẫu thuật lóc động mạch chủ Type A tại Bệnh viện Việt Đức
Nguyễn Hữu Ước, Vũ Ngọc Tú
PDF Trích dẫn
Trang: 59-65
Kết quả bước đầu phẫu thuật tim hở điều trị các bệnh tim tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
Nguyễn Huy Sơn, Lô Quang Nhật, Dương Ngọc Nội, Lê Ngọc Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 66-68
Kết quả bước đầu thay động mạch phổi bằng đoạn mạch nhân tạo có van (Conduit) tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E
Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Trần Thủy, Nguyên Công Hựu, Trần Đắc Đại, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Đỗ Hùng, Vũ Xuân Quang, Nguyễn Thái Long, Lê Tiến Dũng, Phan Thảo Nguyên, Lê Ngọc Thành
Trích dẫn
Trang: 69-71