Nội soi toàn bộ cẳt u nhầy nhĩ phải

Nguyen Hoang Nam, Nguyen Cong Huu, Nguyen Tran Thuy, Nguyen Huu Uoc, Le Ngoc Thanh

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phẫu thuật tim nội soi ít xâm lấn đang dần trở thành xu hướng thay thế dần phẫu thuật mở xương ức với những kết quả tích cực, trong đó điều trị bệnh lý u nhầy nhĩ. Báo cáo của chúng tôi nhằm đưa ra kết quả ban đầu trong điều trị nội soi toàn bộ cắt bỏ khối u nhầy nhĩ phải.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả, hồi cứu hồ sơ bệnh án. 5 bệnh nhân được chẩn đoán u nhầy nhĩ phải được phẫu thuật nội soi toàn bộ cắt khối u nhầy với tim đập trong thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 10/2020. Đánh giá qua các thông số thời gian mổ, thở máy, nằm hồi sức và hậu phẫu sau mổ.


Kết quả: Tổng số 5 bệnh nhân ( 4 nữ; 1 nam). Tuổi trung bình 57± 6,92. Thời gian mổ 3,1± 0,5 giờ, chạy máy tim phổi nhân tạo 101,2 ± 32,8 phút, thời gian nằm hồi sức 40,4 ± 17,3 giờ, thời gian hậu phẫu 4,4 ± 1,7 ngày. Không có tử vong bệnh viện, không chảy máu sau mổ, không tai biến tắc mạch khí.


Kết luận: Phẫu thuật nội soi toàn bộ cắt bỏ u nhầy nhĩ phải khả thi, có thể thực hiện được, nên được nghiên cứu và áp dụng.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Reynen K . Cardiac myxomas. N Engl J Med. 1995; 333(24):1610-1617.
2. Modi P, Hassan A, Chitwood WR Jr. Minimally invasive mitral valve surgery: a systematic review and meta-analysis (2008). Eur J Cardiothorac Surg. 2008; 34:943-952
3. Nguyễn Công Hựu, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Trung Hiếu và cộng sự. Phẫu thuật với nội soi lồng ngực hỗ trợ đóng thông liên nhĩ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể, tim đập, không cặp động mạch chủ, Phẫu thuật noi soi và nội soi ViệtNam,2014; 3(3): 29-33
4. Casselman FP, Slyke SV, Dom H, Lambrechts DL, Vermeulen Y, Vanermen H. Endoscopic mitral valve repair: feasible, reproductive, and durable. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003; 125:273-282
5. Schmitto JD, Mokashi SA, Cohn LH. Minimally-Invasive Valve Surgery. Journal of the American College of Cardiology. 2010; 56(6):455-462
6. Argenziano M, Oz MC, Kohmoto T et al. Totally endoscopic atrial septal defect repair with robotic assistance. Circulation. 2003;108 Suppl 1: II191-II194
7. Pineda AM, Santana O, Cortes-Bergoderi M, Lamelas J. Is a minimally invasive approach for resection of benign cardiac masses superior to standard full sternotomy? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013;16(6):875-879.
8. Gao C, Yang M, Wang G et al. Excision of atrial myxoma using robotic technology. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010 May;139(5):1282-1285
9. Đặng Quang Huy, Phạm Thị Kim Lan, Nguyễn Công Hựu. Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có Robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ: kinh nghiệm ở một trung tâm. Tạp chí phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam. 2017; 18:29-35.
10. Murphy DA, Miller JS, Langford DA. Robot-assisted endoscopic excision of left atrial myxomas. J Thorac Cardiovasc Surg. 2005 Aug;130(2):596-597.
11. Chang CH, Lin PJ, Chu JJ et al. Video-assisted cardiac surgery in closure of atrial septal defect. Ann Thorac Surg. 1996; 62(3):697 – 701.
12. Umakanthan R, Leacche M, Petracek MR et al (2008). Safety of Minimally Invasive Mitral Valve Surgery Without Aortic Cross-Clamp. Ann Thorac Surg. 2008; 85(5): 1544 – 1550.