Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả sau phẫu thuật vá thông liên nhĩ ở trẻ dưới 10kg tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E Tải xuống Tải xuống PDF