Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm thay đổi biến thiên nhịp tim trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành Download Download PDF