Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ kệnh nhĩ thất toàn phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội Tải xuống Tải xuống PDF