Quay trở lại chi tiết bài báo Bít vỡ phình xoang Valsva vành phải vào buồng nhĩ phải bằng dụng cụ qua đường ống thông tại Bệnh viện E Tải xuống Tải xuống PDF