Bít vỡ phình xoang Valsva vành phải vào buồng nhĩ phải bằng dụng cụ qua đường ống thông tại Bệnh viện E

Thủy Nguyễn Trần, Đại Trần Đắc, Huy Bùi Quang, Sơn Đàm Hải, Hựu Nguyễn Công

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổng quan: Vỡ phình xoang valsalva động mạch chủ là một tổn thương tim bẩm sinh rất hiếm gặp; diễn tiến tự nhiên của bệnh thường không được xác định rõ ràng nhưng nếu không được điều trị, tiển triển của bệnh thường tiên lượng xấu. Kết quả phẫu thuật kinh điển để sửa chữa thương tổn vỡ phình xoang Valsalva có tỷ lệ tử vong thấp, tuy nhiên đóng vỡ phình xoang valsava bằng dù là phương pháp điều trị ít xâm lấn, tránh các biến chứng về gây mê và hậu phẫu tới bệnh nhân, mà vẫn đảm bảo hiệu quả đóng vỡ phình, tỷ lệ biến chứng thấp.


Phương pháp nghiên cứu: dựa trên một ca lâm sàng tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện E và nhìn lại y văn, báo cáo nhằm mô tả các yếu tố nguy cơ, các phương pháp chẩn đoán sớm và giải pháp xử trí thích hợp với các tổn thương này.


Trường hợp lâm sàng: Bệnh nhân nữ 34 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, vào viện vì khó thở mệt mỏi, siêu âm tim phát hiện tổn thương: vỡ phình xoang Valsalva vào nhĩ phải, đã được can thiệp bít dù vị trí tổn thương, bệnh nhân sau đó ổn định ra viện.


Kết luận: Tổn thương vỡ phình xoang Valsalva là một tổn thương hiếm gặp, nếu không được điều trị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Bít dù vỡ phình xoang Valsalva là một giải pháp phù hợp thay thế cho việc sửa chữa bằng phẫu thuật mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chen F, Li SH, Qin YW, et al. Transcatheter Closure of Giant Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm. Circulation. 2013;128(1). doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.113365
2. Trehan VK, Mukhopadhyay S, UmaMahesh CR, Yusuf J, Arora R. Successful transcatheter closure of ruptured sinus of Valsalva aneurysm. Indian Heart J. 2002;54(6):720-722.
3. Narin N. Transcatheter closure of ruptured sinus Valsalva aneurysm with retrograde approach. Turk Kardiyol Dernegi Arsivi-Arch Turk Soc Cardiol. 2014;42(3):299-301. doi:10.5543/tkda.2014.94658
4. Kerkar PG, Lanjewar CP, Mishra N, Nyayadhish P, Mammen I. Transcatheter closure of ruptured sinus of Valsalva aneurysm using the Amplatzer duct occluder: immediate results and mid-term follow-up. Eur Heart J. 2010;31(23):2881-2887. doi:10.1093/eurheartj/ehq323
5. Cullen S, Vogel M, Deanfield JE, Redington AN. Rupture of Aneurysm of the Right Sinus of Valsalva Into the Right Ventricular Outflow Tract. :2.
6. arı hasan. Rüptüre Sinüs Valsalva Anevrizmasının Perkütan Transkateter Yol ile Kapatılması. Turk Kardiyol Dernegi Arsivi-Arch Turk Soc Cardiol. Published online 2019. doi:10.5543/tkda.2018.80170
7. Sinha SK, Khanna NN, Razi M, et al. Safety and Feasibility of Transcatheter Interruption of Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm Using the Cocoon Duct Occluder: Immediate Results and Mid-Term Follow-Up. Cardiol Res. 2017;8(4):154-160. doi:10.14740/cr568w
8. Narin N, Ozyurt A, Baykan A, Uzüm K. Transcatheter closure of ruptured sinus Valsalva aneurysm with retrograde approach. Türk Kardiyol Derneği Arş Türk Kardiyol Derneğinin Yayın Organıdır. 2014;42:299-301. doi:10.5543/tkda.2014.94658
9. Szkutnik M, Kusa J, Glowacki J, Fiszer R, Bialkowski J. Transcatheter Closure of Ruptured Sinus Valsalva Aneurysms With Amplatzer Occluder. Rev Esp Cardiol Engl Ed. 2009;62(11):1317-1321. doi:10.1016/S1885-5857(09)73359-6.

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.