Tái lập lưu thông mạch chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Thắng Dương Ngọc , Ước Nguyễn Hữu , Hưng Đoàn Quốc, Sơn Phùng Duy Hồng, Hải Hoàng Trọng , Quân Lê Hồng , Quyết Tiêu Công

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhiễm trùng vùng bẹn sau phẫu thuật mạch máu là biến chứng rất khó điều trị bảo tồn. Cầu nối ngoài giải phẫu là một giải pháp được nêu trong y văn, nhưng chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam về vấn đề này. Báo cáo nhằm chia sẻ một số kinh nghiệm của Bệnh viện Việt Đức.


Đối tượng và phương pháp: 03 bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn sau phẫu thuật mạch máu chi dưới được điều trị bằng phương pháp thắt động mạch đùi, bắc cầu ngoài giải phẫu tái thông mạch chi dưới, chăm sóc tại chỗ vùng nhiễm trùng.


Kết quả: Cầu nối thông tốt sau phẫu thuật, vết mổ bẹn liền được. Tái khám sau 6 tháng không có biểu hiện nhiễm trùng hay thiếu máu chi, vết mổ bẹn liền hoàn toàn.


Kết luận: Cầu nối ngoài giải phẫu vẫn còn là phương pháp hiệu quả để tái thông mạch máu chi dưới trong trường hợp nhiễm trùng vùng bẹn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1.Bunt TJ. Synthetic vascular graft infections I Graft infections. Surgery. 1983; 93 (6): 733-746.
2.Giulio Illuminati, Francesco G. Caliò, Antonio D’Urso et al. Infrascrotal, Perineal, Femorofemoral Bypass for Arterial Graft Infection at the Groin. Arch Surg. 2004; 139: 1314-1319.
3.Ricco J.B, Probst H. (2008). Complications précoces des revascularizations artérielles sous inguinales, Techniques chirurgicales-Chirurgie vasculaire, EMC, Paris.
4.Turnipseed WD, Berkoff HA, Detmer DE et al. Arterialgraft infections: delayed v immediate vascular reconstruction. Arch Surg. 1983; 118 (4): 410-414.
5.Kieffer E, Bahnini A, Koskas F et al. In situ allograft replacement of infected infrarenal aortic prosthetic grafts: results in fortythree patients. J Vasc Surg. 1993; 17: 349-356.
6.Engin C, Posacioglu H, Ayik F et al. Management of vascular infection in the groin. Tex Heart Inst J. 2005; 32 (4): 529-534.
7.Hardy JD, Bane JW. Arterial injury and massive blood loss: a case report of management of pelvic gunshot injury with femoro subscrotal-femoral bypass and 166 units of blood. Ann Surg. 1975; 181: 245-246.
8.Kieffer E, Laurian C, Surugue P et al. Femoro-femoral venous bypass via the perineum (6 cases). Chirurgie. 1976; 102: 420-428.