Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật Cox-Maze IV điều trị rung nhĩ kèm bệnh lý van tim tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Tải xuống Tải xuống PDF