Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội Tải xuống Tải xuống PDF