Kết quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Hiền Nguyễn Sinh , Phong Nguyễn Hữu, Ngọc Nguyễn Minh, Trọng Đỗ Đức, Hà Nguyễn Hoàng, Minh Nguyễn Thái, Hùng Nguyễn Đăng, Thiện Lê Quang, Phương Nguyễn Thị Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: phẫu thuật Bentall là một trong những lựa chọn hàng đầu để điều trị các bệnh lý tại vùng gốc động mạch chủ (ĐMC). Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá kết quả sớm và trung hạn sau phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội.


Đối tượng phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả theo dõi dọc. Chúng tôi đánh giá hồi cứu 52 bệnh nhân (BN) được phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 1/2017 đến 12/2020. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 22.


Kết quả: tỉ lệ tổn thương do tách thành ĐMC là 36,5%. Tỉ lệ mổ cấp cứu là 30,8%, đều ở BN tách thành ĐMC. 90,4% dùng van cơ học. Tỉ lệ mổ lại sớm do chảy máu là 7,7%, tỉ lệ tử vong sớm là 3,8%. Thời gian theo dõi trung bình sau ra viện là 31,29 ± 17,1 tháng. Tỉ lệ sống theo ức lượng Kaplan-Meier sau 1 năm là 96,2%, sau 3 năm là 92,2%, sau 5 năm là 73,7%.


Kết luận: phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội cho thấy tính an toàn với kết quả sớm và trung hạn tốt, kể cả trên những trường hợp phải phẫu thuật cấp cứu do tách thành ĐMC.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bentall H, De Bono A. A technique for complete replacement of the ascending aorta. Thorax. 1968;23(4):338-339.
2. Karangelis D, Tzertzemelis D, Demis AA, Economidou S, Panagiotou M. Eighteen years of clinical experience with a modification of the Bentall button technique for total root replacement. J Thorac Dis. 2018;10(12):6733-6741. doi:10.21037/jtd.2018.11.61
3. Benke K, Ágg B, Szabó L, et al. Bentall procedure: quarter century of clinical experiences of a single surgeon. J Cardiothorac Surg. 2016;11(1):19. doi:10.1186/s13019-016-0418-y
4. Werner P, Gritsch J, Kaider A, et al. Long Term Results of the Modified Bentall Procedure With Mechanical and Biological Composite Valve Grafts. Front Cardiovasc Med. 2022;9:867732. doi:10.3389/fcvm.2022.867732
5. Etz CD, Bischoff MS, Bodian C, et al. The Bentall procedure: Is it the gold standard? A series of 597 consecutive cases. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010;140(6, Supplement):S64-S70. doi:10.1016/j.jtcvs.2010.07.033
6. Kunihara T, Neumann N, Kriechbaum SD, Aicher D, Schäfers HJ. Aortic root remodeling leads to good valve stability in acute aortic dissection and preexistent root dilatation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2016;152(2):430-436.e1. doi:10.1016/j.jtcvs.2016.03.076
7. Yang B, Patel HJ, Sorek C, et al. Sixteen-Year Experience of David and Bentall Procedures in Acute Type A Aortic Dissection. Ann Thorac Surg. 2018;105(3):779-784. doi:10.1016/j.athoracsur.2017.09.029
8. Hùng DĐ. Kết quả sớm phẫu thuật bentall tại bệnh viện Bạch Mai. Tạp Chí Phẫu Thuật Tim Mạch Và Lồng Ngực Việt Nam. 2018;20:40-46. doi:10.47972/vjcts.v20i.83
9. Joo HC, Chang BC, Youn YN, Yoo KJ, Lee S. Clinical Experience with the Bentall Procedure: 28 Years. Yonsei Med J. 2012;53(5):915-923. doi:10.3349/ymj.2012.53.5.915
10. Chirichilli I, Irace FG, D’Aleo S, et al. Long-term follow-up of Bentall procedure using the Perimount bioprosthesis and the Valsalva graft. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2020;30(5):679-684. doi:10.1093/icvts/ivaa007
11. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease - PubMed. Accessed May 14, 2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29156023/
12. Prifti E, Bonacchi M, Frati G, et al. Early and long-term outcome in patients undergoing aortic root replacement with composite graft according to the Bentall’s technique. Eur J Cardio-Thorac Surg Off J Eur Assoc Cardio-Thorac Surg. 2002;21(1):15-21. doi:10.1016/s1010-7940(01)01037-5