Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả sớm và một số yếu tố liên quan của phẫu thuật Fontan với ống nối ngoài tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội Tải xuống Tải xuống PDF