Quay trở lại chi tiết bài báo Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi sửa van hai lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Tải xuống Tải xuống PDF