Quay trở lại chi tiết bài báo Thông báo lâm sàng ca ghép tim - thận đồng thì thành công đầu tiên tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF