Thông báo lâm sàng ca ghép tim - thận đồng thì thành công đầu tiên tại Việt Nam

Nguyễn Hữu Ước, Phùng Duy Hồng Sơn, Phạm Tiến Quân, Phạm Hữu Lư, Nguyễn Kim Dần, Nguyễn Thị Lan Anh, Khổng Tiến Bình, Hoàng Trọng Hải, Nguyễn Quốc Kính, Nguyễn Thị Thúy Ngân, Trịnh Kế Điệp, Bùi Thị Hạnh, Hoàng Thị Thu Hà, Trịnh Thu Huyền, Lê Nguyên Vũ, Đỗ Ngọc Sơn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tóm tắt: Ghép tim - thận đồng thì là dạng ghép đa tạng khá phổ biến, được coi như giải pháp tối ưu cho các hội chứng tim - thận giai đoạn cuối. Báo cáo này thông báo lâm sàng ca ghép tim - thận thành công đầu tiên tại Việt Nam. Bệnh nhân nam 37 tuổi, thời gian mắc bệnh gần 10 năm: suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn - chức năng tâm thu thất trái 15-25%, kèm suy thận mạn tính đang chạy thận chu kỳ cách ngày - do bệnh thận IgA. Bệnh nhân được ghép tim và thận đồng thì từ người cho đa tạng chết não ngày 15/02/2023 tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau mổ diễn biến thuận lợi, chức năng tim và thận ghép phục hồi hoàn toàn sau 5 ngày. Đây là ca ghép đa tạng thành công thứ 2 ở bệnh viện Việt Đức, và là ca ghép tim – thận đầu tiên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cardiorenal Syndrome: Classification, Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment Strategies: A Scientific Statement From the American Heart Association | Circulation. Accessed March 5, 2023. https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIR.0000000000000664
2. Cardiac Outcomes in Isolated Heart and Simultaneous Kidney and Heart Transplants in the United States - Kidney International Reports. Accessed March 4, 2023. https://www.kireports.org/article/S2468-0249(21)01292-4/fulltext
3. Awad MA, Czer LSC, Emerson D, et al. Combined Heart and Kidney Transplantation: Clinical Experience in 100 Consecutive Patients. Journal of the American Heart Association. 2019;8(4):e010570. doi:10.1161/JAHA.118.010570
4. Consensus conference on heart-kidney transplantation - PubMed. Accessed March 4, 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527725/
5. Ahsan SA, El Nihum LI, Arunachalam P, Manian N, Al Abri Q, Guha A. Current considerations for heart-kidney transplantation. Frontiers in Transplantation. 2022;1. Accessed March 4, 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frtra.2022.1022780
6. Schaffer JM, Chiu P, Singh SK, Oyer PE, Reitz BA, Mallidi HR. Heart and Combined Heart–Kidney Transplantation in Patients With Concomitant Renal Insufficiency and End-Stage Heart Failure. American Journal of Transplantation. 2014;14(2):384-396. doi:10.1111/ajt.12522
7. Norman JC, Brook MI, Cooley DA, et al. Total support of the circulation of a patient with post-cardiotomy stone-heart syndrome by a partial artificial heart (ALVAD) for 5 days followed by heart and kidney transplantation. Lancet. 1978;1(8074):1125-1127. doi:10.1016/s0140-6736(78)90301-x
8. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nghiên cứu ứng dụng ghép tim trên người từ người cho đa tạng chết não. Công trình KH & CN cấp Bộ Y tế. Nghiệm thu năm 2014.
9. Kobashigawa J, Dadhania DM, Farr M, et al. Consensus conference on heart-kidney transplantation. American Journal of Transplantation. 2021;21(7):2459-2467. doi:10.1111/ajt.16512
10. Mehra M, Kobashigawa J, Starling R, et al. Listing Criteria for Heart Transplantation: International Society for Heart and Lung Transplantation Guidelines for the Care of Cardiac Transplant Candidates—2006. The Journal of Heart and Lung Transplantation. 2006;25(9):1024-1042. doi:10.1016/j.healun.2006.06.008
11. Melvinsdottir I, Foley DP, Hess T, et al. Heart and kidney transplant: should they be combined or subsequent? ESC Heart Fail. 2020;7(5):2734-2743. doi:10.1002/ehf2.12864
12. Shaw BI, Sudan DL, Boulware LE, McElroy LM. Striking a Balance in Simultaneous Heart Kidney Transplant: Optimizing Outcomes for All Wait-Listed Patients. Journal of the American Society of Nephrology. 2020;31(8):1661. doi:10.1681/ASN.2020030336