Quay trở lại chi tiết bài báo Phẫu thuật điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ hai cánh Tải xuống Tải xuống PDF