Kết quả sớm phẫu thuật thay van tim tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Phạm Việt Hùng, Trịnh Văn Mạnh, Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Thị Thoa, Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Ước, Phùng Duy Hồng Sơn, Vũ Ngọc Tú

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Tổng quan: Bệnh van tim là bệnh tim mạch phổ biến với số lượng lớn bệnh nhân cần phẫu thuật. Tuy nhiên triển khai phẫu thuật thay van tim tại bệnh viện tuyến tỉnh là một thách thức lớn. Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá hiệu quả và lợi ích khi triển khai phẫu thuật thay van tim tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang cho 59 bệnh nhân được phẫu thuật thay van tim tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2020


Kết quả: Tuổi trung bình bệnh nhân là 53 ± 11,7 (từ 22 đến 71 tuổi). Tất cả có biểu hiện có triệu chứng suy tim trước mổ NYHA II, III. Thay van 2 lá: 42 bệnh nhân, van động mạch chủ: 7 bệnh nhân, van hai lá và van động mạch chủ đồng thời: 10 bệnh nhân. Thời gian trung bình của phẫu thuật: 230 ± 41,2 phút, tuần hoàn ngoài cơ thể: 136 ± 39,8 phút; cặp động mạch chủ: 106 ± 36,7 phút. Thời gian thở máy dưới 6h chiếm 89,8%. Có 98,3% bệnh nhân ra viện với kết quả tốt.


Kết luận: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã triển khai phẫu thuật tim hở nói chung và thay van tim nói riêng an toàn và hiệu quả cao.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Remadi J.-P., Baron O., Tribouilloy C. và cộng sự. (2003). Bivalvular mechanical Mitral-Aortic valve replacement in 254 patients: Long-Term results—a 22-year follow-up. The Annals of Thoracic Surgery, 76(2), 487–492.
2. Đặng Hanh Sơn (2010). Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật thay van hai lá bằng van nhân tạo cơ học Sorin tại Bệnh viện tim Hà Nội. Luận án tiến sĩ y học, Đại Học Y hà Nội.
3. Mạc Thế Trường (2017). Đánh giá kết quả thay van hai lá nhân tạo sinh học tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. luận văn tốt nghiệp cao học, Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Hoàng Trọng Hải (2018). Nhận xét kết quả phẫu thuật thay van hai lá và van động mạch chủ bằng van nhân tạo sinh học tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
5. Nguyễn Hữu Ước (2004). Nghiên cứu ứng dụng đường mở nhĩ trái dọc qua hai van nhĩ - vách liên nhĩ mở rộng lên trần nhĩ trái trong phẫu thuật van hai lá. Luận Án Tiến Sĩ Học Trường Đại Học Hà Nội.
6. Nishimura R.A., Otto C.M., Bonow R.O. và cộng sự. (2014). 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation, 129(23), 2440–2492.
7. Vahanian A., Baumgartner H., Bax J. và cộng sự. (2006). Guidelines on the management of valvular heart disease: The Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology. European Heart Journal, 28(2), 230–268.
8. Nguyễn Bá Phong (2015). Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van hai lá sinh học SJM Biocor tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện. luận văn tốt nghiệp cao học, Trường Đại học Y Hà Nội.