Kết quả điều trị phẫu thuật vỡ phồng động mạch chủ bụng dưới thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Công Huy, Dương Ngọc Thắng, Nguyễn Hùng Mạnh, Phùng Duy Hồng Sơn

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phồng động mạch chủ bụng vỡ là biến chứng hay gặp nhưng cũng nặng nề nhất với tỉ lệ tử vong rất cao của nhóm bệnh lý phồng động mạch chủ, tuy nhiên chưa có nghiên cứu chuyên sâu với số lượng lớn nào được thực hiện ở Việt Nam về nhóm bệnh lý này. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán xác định phồng động mạch chủ bụng dưới thận vỡ, đã được điều trị bằng phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, từ 01/2015 đến 05/2021. Kết quả: Có tổng số 60 bệnh nhân được phẫu thuật, tuổi trung bình 67,5 ± 11,12 tuổi; thời gian từ lúc bắt đầu xuất hiện triệu chứng đến lúc được nhập viện 13,3 ± 11,72 giờ; 95% bệnh nhân có đau bụng, 90% khám thấy khối phồng. Phồng hình thoi chiếm 90%, kích thước trung bình 66,8 ± 16,13 mm. Có 86,7% bệnh nhân được thay đoạn mạch nhân tạo chữ Y với thời gian phẫu thuật trung bình 219,3 ± 60,49 phút. Tỉ lệ tử vong sớm 13,3%, tổng tỉ lệ tử vong 28,3%. Kết luận: cần theo dõi và điều trị sớm đối với những trường hợp phát hiện phồng động mạch chủ bụng nhằm hạn chế các biến chứng với tỉ lệ tử vong cao.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1.Golledge J. Abdominal aortic aneurysm: update on pathogenesis and medical treatments. Nature reviews Cardiology. 2019; 16: 225-242.
2.Parkinson F. Rupture rates of untreated large abdominal aortic aneurysms in patients unfit for elective repair. J. Vasc. Surg. 2015; 61: 1606-1612.
3.Reite A, Soreide K, Ellingsen CL et al. Epidemiology of ruptured abdominal aortic aneurysms in a well-defined Norwegian population with trends in incidence, intervention rate, and mortality. J Vasc Surg. 2015; 61 (5): 1168-1174.
4.Reimerink JJ, Van der Laan MJ, Koelemay MJ et al. Systematic review and meta-analysis of population-based mortality from ruptured abdominal aortic aneurysm. Br J Surg. 2013; 100 (11): 1405-1413.
5.Gawenda M, Brunkwall J. Ruptured abdominal aorticvaneurysm—the state of play. Dtsch Arztebl Int. 2012; 109 (43): 727-732.
6.Văn Tần. Tiến bộ trong điều trị phồng động mạch chủ bụng. Tạp chí Y học Việt Nam. 2010; 375: 311.
7.Michel Batt, Jean-Luc Magne, Pierre Alric et al. In situ revascularization with silver-coated polyester grafts to treat aortic infection: early and midterm results. Journal of Vascular Surgery. 2003; 38 (5): 983-989.
8.Erbel R., Aboyans V., Boileau C. et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: Document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2014; 35 (41): 2873-2926.
9.Tan T.W., Eslami M., Rybin D. et al. Outcomes of endovascular and open surgical repair of ruptured abdominal aortic aneurysms in elderly patients. J Vasc Surg. 2017; 66 (1): 64-70.
10.Jacomelli J., Summers L., Stevenson A. et al. Update on the prevention of death from ruptured abdominal aortic aneurysm. J Med Screen. 2017; 24 (3): 166-168.
11.Anthony W., Lee Thomas, Huber S. Abdominal Aortic Aneurysms. Greenfield's surgery : scientific principles and practice 5th ed. 2011; 100:
12.Taylor LM Jr, Yeager Ra Surgical treatment of infected aotic aneurysm. Am J Surg. 1998: 396 - 405.
13.Joseph J. Ricotta II Peter Gloviczki. Aneurysmal Vascular Disease. Sabiston Textbook of Surgery, 18th ed. 2007; CHAPTER 65:
14.Christopher Jr. E., Ellison Robert, Zollinger M. Resection of abdominal aortic aneurysm. Atlas of surgical operations. 2011; 9th: 328-335.
15.Azizzadeh A, Villa MA, Miller CC et al. Endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysms: systematic literature review. Vascular. 2008; 16: 219-224.
16.Montan C., Hammar U., Wikman A. et al. Massive Blood Transfusion in Patients with Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016; 52 (5): 597-603.
17.Englund R., Katib N.. Long-term survival following open repair of ruptured abdominal aortic aneurysm. ANZ J Surg. 2017; 87 (5): 390-393.