Kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực bên phải tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thái Minh, Nguyễn Đăng Hùng, Đặng Quang Huy, Nguyễn Tiến Đông

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ (ĐMC) ít xâm lấn qua đường mở ngực bên phải với một số cải tiến về kỹ thuật tại bệnh viện Tim Hà Nội.


Phương pháp: Các bệnh nhân được phẫu thuật qua đường mở ngực khoang liên sườn II cạnh ức phải, cưa xương sườn III hình chêm, luồn dây lắc qua ĐMC, đặt ống thông động mạch(ĐM) trung tâm hoặc ngoại vi tuỳ theo đánh giá trước phẫu thuật. Nghiên cứu mô tả cắt ngang với các số liệu về đặc điểm trước và trong phẫu thuật, kết quả sớm và theo dõi sau phẫu thuật.


Kết quả: Nghiên cứu bao gồm 48 bệnh nhân (BN) được phẫu thuật thay van ĐMC ít xâm lấn đường bên phải. Tuổi trung bình 60,94 ± 11,53 (25-82), nam giới chiếm 52,1%. 29,2% BN có bệnh mạch máu ngoại vi. 22,9% đặt ống thông ĐM trung tâm, 3 BN (6,3%) có viêm dính màng tim, 1 trường hợp được phẫu thuật mở rộng gốc ĐMC. Tử vong sớm 0%, chảy máu mổ lại 2 BN (4,2%), 1 trường hợp hoại tử ruột phải cắt đoạn. Thời gian theo dõi trung bình là 13,4 tháng, 91,3% BN có NYHA I, 1 bệnh nhân (2,1%) tử vong do xuất huyết não.


Kết luận: phương pháp thay van ĐMC ít xâm lấn qua đường mở ngực bên phải với một số cải tiến kỹ thuật mang lại kết quả phẫu thuật tốt về ngắn hạn và trung hạn.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Baumgartner, H., et al., 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J, 2017. 38(36): p. 2739-2791.
2. Ghanta, R.K., et al., Minimally invasive aortic valve replacement provides equivalent outcomes at reduced cost compared with conventional aortic valve replacement: A real-world multi-institutional analysis. J Thorac Cardiovasc Surg, 2015. 149(4): p. 1060-5.
3. Klein, P., et al., Planning for minimally invasive aortic valve replacement: key steps for patient assessment. Eur J Cardiothorac Surg, 2018. 53(suppl_2): p. ii3-ii8.
4. Tamagnini, G., R. Biondi, and M.D. Giglio, Aortic Valve Replacement Via Right Anterior Mini-Thoracotomy: the Conventional Procedure Performed Through a Smaller Incision. Braz J Cardiovasc Surg, 2021. 36(1): p. 120-124.
5. Bethencourt, D.M., et al., Minimally Invasive Aortic Valve Replacement via Right Anterior Minithoracotomy and Central Aortic Cannulation: A 13-Year Experience. Innovations (Phila), 2017. 12(2): p. 87-94.
6. Ribeiro, I.B. and M. Ruel, Right Anterior Minithoracotomy for Aortic Valve Replacement: A Widely Applicable, Simple, and Stepwise Approach. Innovations (Phila), 2019. 14(4): p. 321-329.
7. Seitz, M., et al., Minimally Invasive Aortic Valve Replacement Via Right Anterior Mini-Thoracotomy: Propensity Matched Initial Experience. Heart Lung Circ, 2019. 28(2): p. 320-326.
8. Mikus, E., et al., Aortic valve replacement through right minithoracotomy: is it really biologically minimally invasive? Ann Thorac Surg, 2015. 99(3): p. 826-30.
9. Robinson, D.A., et al., Concomitant Annular Enlargement in Minimally Invasive Aortic Valve Replacement. Innovations (Phila), 2019. 14(2): p. 159-167.
10. Bowdish, M.E., et al., A comparison of aortic valve replacement via an anterior right minithoracotomy with standard sternotomy: a propensity score analysis of 492 patients. Eur J Cardiothorac Surg, 2016. 49(2): p. 456-63.
11. Miceli, A., et al., Minimally invasive aortic valve replacement using right minithoracotomy is associated with better outcomes than ministernotomy. J Thorac Cardiovasc Surg, 2014. 148(1): p. 133-7.
12. Fattouch, K., et al., Non-sutureless minimally invasive aortic valve replacement: mini-sternotomy versus mini-thoracotomy: a series of 1130 patients. Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2016. 23(2): p. 253-8.
13. Olds, A., et al., Improved operative and recovery times with mini-thoracotomy aortic valve replacement. J Cardiothorac Surg, 2019. 14(1): p. 91.
14. Salenger, R., J.S. Gammie, and J.A. Collins, Minimally Invasive Aortic Valve Replacement. J Card Surg, 2016. 31(1): p. 38-50.
15. Sayed, A., et al., Minimally invasive surgery versus transcatheter aortic valve replacement: a systematic review and meta-analysis. Open Heart, 2021. 8(1).