Kết quả phẫu thuật tạo hình đường thở bằng kỹ thuật kéo trượt khí/ phế quản ở trẻ mắc tim bẩm sinh kèm hẹp đường thở nặng tại bệnh viện Tim Hà Nội: báo cáo loạt ca bệnh

Tống Duy Phúc, Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Đăng Hùng, Vương Hoàng Dung

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Tóm tắt: Hẹp đường thở (khí, phế quản) ở trẻ em rất hiếm gặp, điều trị khó khăn và càng phức tạp hơn khi mắc kèm theo dị tật tim bẩm sinh. Đối với các trường hợp hẹp đường thở nặng và rất nặng, đã có nhiều phương pháp điều trị khác nhau được tiến hành thành công. Tuy nhiên, phẫu thuật tạo hình sửa hẹp khí phế quản là biện pháp tuy thách thức nhưng là tối ưu nhất để điều trị tình trạng này, đặc biệt khi có bệnh tim bẩm sinh kèm theo. Chúng tôi báo cáo một loạt ca bệnh đã được phẫu thuật sửa hẹp đường thở bằng kỹ thuật kéo trượt (sliding) khí/ phế quản kết hợp sửa chữa tim bẩm sinh tại Bệnh viện Tim Hà Nội với kết quản ban đầu khả quan, qua đó nêu ra một số bàn luận về chỉ định, kỹ thuật kéo trượt, cũng như một số điểm lưu ý sau mổ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

[1] Schweiger C, Cohen AP, Rutter MJ. Tracheal and bronchial stenoses and other obstructive conditions. J Thorac Dis. 2016 Nov;8(11):3369-3378. doi: 10.21037/jtd.2016.11.74.
[2] Chao YC, Peng CC, Lee KS, Lin SM, Chen MR. The association of congenital tracheobronchial stenosis and cardiovascular anomalies. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016 Apr;83:1-6.
[3] Köse M, Hangül M, Erkan GN, Narin N. Fiberoptic Bronchoscopic Balloon Dilatation of Bronchial Stenosis in Children. J Bronchology Interv Pulmonol. 2019 Oct;26(4):260-264.
[4] Sauvat F, Michel JL, Harper L, Mirabile L, Hoi RW, Ramful D, Bey K, Schlossmacher P, Couloignier V, Revillon Y. Successful management of congenital bronchial stenosis using an expandable stent. J Pediatr Surg. 2012 Jan;47(1):e1-4.
[5] Black CT, Luck SR, Raffensperger JG. Bronchoplastic techniques for pediatric lung salvage. J Pediatr Surg. 1988 Jul;23(7):653-6.
[6] Chung SR, Yang JH, Jun TG, Kim WS, Kim YH, Kang IS, Huh J, Song JY, Cho J. Clinical outcomes of slide tracheoplasty in congenital tracheal stenosis. Eur J Cardiothorac Surg. 2015 Mar;47(3):537-42; discussion 542.
[7] Mainwaring RD, Shillingford M, Davies R, Koltai P, Navaratnam M, Reddy VM, Hanley FL. Surgical reconstruction of tracheal stenosis in conjunction with congenital heart defects. Ann Thorac Surg. 2012 Apr;93(4):1266-72; discussion 1272-3.
[8] Beierlein W, Elliott MJ. Variations in the technique of slide tracheoplasty to repair complex forms of long-segment congenital tracheal stenoses. Ann Thorac Surg. 2006 Oct;82(4):1540-2.
[9] Daisuke Y, Hironobu T, Yoshihiro S et al. Airway Obstruction in Children due to Congenital Heart Disease (Our 15 years experience). Jpn J of Trauma & Emerg. Med. 2012, 3(1):17-24.
[10] Wu ET, Yang MC, Wang CC, Lin MT, Chen SJ, Huang CH, Hwang HK, Chen MR, Huang SC. Congenital right intermediate bronchial stenosis with carina trifurcation: successful management with slide tracheobronchial plasty. Ann Thorac Surg. 2014 Jul;98(1):357-9.