Đánh giá hiệu quả và an toàn của thủ thuật bít thông liên thất quanh màng qua da bằng dụng cụ hai đĩa đồng tâm

Nguyễn Công Hà, Trần Đắc Long, Nguyễn Quốc Hùng

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Thông liên thất (TLT) là bệnh tim bẩm sinh hay gặp nhất, chiếm 15-30%. Phẫu thuật vá lỗ thông vẫn là phương pháp hiệu quả và ít tai biến nhưng vẫn còn một số hạn chế như hậu quả của mở xương ức, chạy tim phổi máy, gây mê hồi sức…do vậy những năm gần đây trên thế giới đã phát triển các loại dụng cụ để bít qua da có hiệu quả cao trong đó có dụng cụ hai đĩa đồng tâm cải tiến.


Mục tiêu: Đánh giá kết quả sau 12 tháng của phương pháp bít qua da TLT phần quanh màng bằng dụng cụ 2 đĩa đồng tâm.


Phương pháp: Là nghiên cứu mô tả và hồi cứu.


Kết quả: Năm 2012 chọn được 41BN bít thành công 37BN (90,2%), không có tai biến nặng, 2,7% còn shunt tồn lưu nhỏ sau 12 tháng.


Kết luận: Bít TLT quanh màng qua da bằng dụng cụ 2 đĩa đồng tâm cho hiệu quả, an toàn sau 12 tháng can thiệp. Cần có những nghiên cứu theo dõi dài hơn.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bu, H., et al., [Application of perimembranous ventricular septal defects closure solely by femoral vein approach under transesophageal echocardiography guidance]. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 2017. 42(7): p. 802-807.
2. Hijazi, Z.M., et al., Catheter closure of perimembranous ventricular septal defects using the new Amplatzer membranous VSD occluder: initial clinical experience. Catheter Cardiovasc Interv, 2002. 56(4): p. 508-15.
3. Bulut, M.O., et al., Treatment of severe hemolysis following Nit-Occlud Le VSD coil implantation with Amplatzer Duct Occluder II. Turk Kardiyol Dern Ars, 2016. 44(7): p. 593-596.
4. Wang, L., et al., Transcatheter closure of congenital perimembranous ventricular septal defect in children using symmetric occluders: an 8-year multiinstitutional experience. Ann Thorac Surg, 2012. 94(2): p. 592-8.
5. Li, P., et al., Arrhythmias after transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defects with a modified double-disk occluder: early and long-term results. Heart Vessels, 2012. 27(4): p. 405-10.
6. Predescu, D., et al., Complete heart block associated with device closure of perimembranous ventricular septal defects. J Thorac Cardiovasc Surg, 2008. 136(5): p. 1223-8.
7. Liu, J., et al., Outcome of transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defect with modified double-disk occluder device. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi, 2010. 38(4): p. 321-5.
8. Ghosh, S., A. Sridhar, and M. Sivaprakasam, Complete heart block following transcatheter closure of perimembranous VSD using amplatzer duct occluder II. Catheter Cardiovasc Interv, 2017.
9. Carminati, M., et al., Transcatheter closure of congenital ventricular septal defects: results of the European Registry. Eur Heart J, 2007. 28(19): p. 2361-8.