Đánh giá tiên lượng của người bệnh nhồi máu cơ tim cấp được phẫu thuật bắc cầu chủ vành

Trí Hồ Huỳnh Quang, Lành Phạm Dương, Dũng Văn Hùng, Bình Phạm Thanh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tiên lượng ngắn hạn của người bệnh nhồi máu cơ tim cấp được phẫu thuật bắc cầu chủ vành tại Viện Tim TP. Hồ Chí Minh.


Bệnh nhân và phương pháp: Nghiên cứu quan sát trên những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được phẫu thuật bắc cầu chủ vành tại Viện Tim từ 1/11/2017 đến 31/12/2020. Biến cố kết cục chính là tử vong trong bệnh viện.


Kết quả: 166 bệnh nhân (116 nam và 50 nữ, tuổi trung bình 63,0 ± 9,3) được đưa vào nghiên cứu. 23 người nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên và 143 người nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên. Có 6 ca tử vong trong bệnh viện (tỉ lệ 3,6%). Trong số các biến không thuộc thang điểm EuroSCORE II, tần số tim lúc nhập viện >90/phút có liên quan với tử vong trong bệnh viện (OR 6,78; KTC 95% 1,19-38,5; P = 0,031).


Kết luận: Người bệnh nhồi máu cơ tim cấp được phẫu thuật bắc cầu chủ vành tại Viện Tim có tỉ lệ tử vong trong bệnh viện 3,6%, tương tự với y văn nước ngoài được công bố gần đây. Tần số tim lúc nhập viện >90/phút có liên quan với tiên lượng ngắn hạn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. O’Gara PT, Kuhner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2013;61:e78-140.
2. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J 2020, doi:10.1093/eurheartj/ehaa575.
3. Patlolla SH, Kanwar A, Cheungpasitporn W, et al. Temporal trends, clinical characteristics, and outcomes of emergent coronary artery bypass grafting for acute myocardial infarction in the United States. J Am Heart Assoc 2021;10:e020517.
4. Elbadawi A, Elzeneini M, Elgendy IY, et al. Coronary artery bypass grafting after acute ST-elevation myocardial infarction. J Thorac Cardiovasc Surg 2021, doi:10.1016/j.jtcvs.2021.03.081.
5. Liakopoulos OJ, Slottosch I, Wendt D, et al. Surgical revascularization for acute coronary syndromes: a report from the North Rhine-Westphalia surgical myocardial infarction registry. Eur J Cardiothorac Surg 2020;58:1137-1144.
6. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). Eur Heart J 2018, doi:10.1093/eurheartj/ehy462.
7. Bianco V, Kilic A, Gleason TG, et al. Timing of coronary artery bypass grafting after acute myocardial infarction may not influence mortality and readmissions. J Thorac Cardiovasc Surg 2019, https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2019.11.061.
8. Lemaire A, Vagaonescu T, Ikegami H, et al. Delay in coronary artery bypass grafting for STEMI patients improves hospital morbidity and mortality. J Cardiothorac Surg 2020, https://doi.org/10.1186/s13019-020-01134-x.
9. Thilak AP, Thacker D, Shales S, et al. Timing of coronary artery bypass grafting after acute myocardial infarction: does it influence outcomes? Kardiochir Torakochir Pol 2021;18:27-32.
10. Dương Ngọc Định, Hồ Huỳnh Quang Trí, Phạm Hòa Bình. Nghiên cứu ứng dụng thang điểm EuroSCORE II trong tiên lượng tử vong sớm trên bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu chủ vành. Y học TP. Hồ Chí Minh 2014;Tập 18;Phụ bản số 1:187-192.