Mở cân cẳng chân trong điều trị thiếu máu cấp tính chi dưới do chấn thương, vết thương mạch máu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Đoàn Quốc Hưng, Dương Ngọc Thắng, Nguyễn Hùng Mạnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Các đặc điểm chủ yếu của thủ thuật mở cân cẳng chân trong điều trị thiếu máu chi dưới cấp tính do chấn thương, vết thương mạch máu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, hồi cứu, không nhóm chứng trên nhóm bệnh nhân chẩn đoán thiếu máu chi dưới cấp tính được tái thông mạch máu có kèm mở cân cẳng chân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong thời gian từ 01/2020 đến 12/2021. Kết quả: Có 70 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu, tỷ lệ nam/nữ = 1.8/1; tuổi trung bình 33,2 ± 13,2 tuổi. Chấn thương mạch máu chiếm 94,3%, vết thương chiếm 5,7%; tổn thương động mạch khoeo chiếm 88,6%. 75,7% bệnh nhân có gãy xương trật khớp chi dưới kèm theo. Phân độ thiếu máu chi cấp tính Rutherford từ IIa trở lên chiếm 95,7%. 100% bệnh nhân được tái thông mạch ở thời điểm > 6h kể từ lúc xảy ra tai nạn. Tất cả bệnh nhân đều được mở cân cẳng chân ngay thì đầu; trong đó 74,3% do kíp các phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình thực hiện; 98,6% đường mở cân cẳng chân là 2 đường vào 4 khoang. Thời gian đóng lại cân cẳng chân trung bình 13,84 ± 6,445 ngày, sớm nhất là 4 ngày, muộn nhất là 31 ngày. Sau 01 tháng xuất viện, 82,4% bệnh nhân hạn chế vận động chi thể; 48,5% số bệnh nhân không có cảm giác đau chi thể sau mổ. Sau 06 tháng, còn 33,8% bệnh nhân hạn chế vận động chi thể, 97,1% không có cảm giác đau chi thể. Kết luận: Mở cân cẳng chân trong điều trị thiếu máu cấp tính chi dưới do chấn thương - vết thương được thực hiện chủ yếu ở nhóm có thời gian thiếu máu chi > 6 giờ, tổn thương động mạch khoeo và phân độ thiếu máu chi cấp tính theo Rutherford từ IIa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hữu Ước, Vũ Ngọc Tú. Chấn thương, vết thương động mạch chi. Bệnh học ngoại khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học; 2020.
2. Phùng Ngọc Hòa. Bệnh học Ngoại khoa tập 2. Nhà xuất bản Y học; 2006.
3. Bowyer, M.W. Lower Extremity Fasciotomy: Indications and Technique. Curr Trauma Rep 1, 2015; 35–44. https://doi.org/ 10.1007/s40719-014-0002-7
4. J Gregory Modrall, MD. Lower extremity fasciotomy techniques. Uptodate. Updated February 15, 2021. December 3, 2021. https://uptodatefree.ir/topic.htm?path=lower-extremity-fasciotomy-techniques
5. Kluckner, M., Gratl, A., Gruber, L., Frech, A., Gummerer, M., Enzmann, F. K., Wipper, S., & Klocker, J. (2021). Predictors for the need for fasciotomy after arterial vascular trauma of the lower extremity. Injury, 52(8), 2160–2165.
6. Đoàn Hữu Hoạt, Nguyễn Hữu Ước, Vũ Ngọc Tú. Đặc điểm lâm sàng và thương tổn giải phẫu bệnh chấn thương động mạch chi dưới tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2017-2019. Y học thực hành, 2019; 7 (1103), 38-42.
7. Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Thế May. Chấn thương, vết thương động mạch ngoại vi: Hình thái tổn thương và kết quả điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 2017; 16, 8-13.
8. Thang DN, Tu VN, Kien TT, Huu N. Kết quả phẫu thuật điều trị chấn thương động mạch khoeo do trật khớp gối tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức. VJCTS. 2021;30:17-23. doi:10.47972/vjcts.v30i.470.
9. Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thái Sơn, Vũ Nhất Định. Kết quả điều trị tổn thương động mạch lớn kèm theo gãy xương, sai khớp chi dưới. Y học Việt Nam, 2011; Số đặc biệt, 174-178.
10. Hines. E. M, Dowling. S, Hegerty. F, Pelecanos. A, & Tetsworth, K. Bacterial infection of fasciotomy wounds following decompression for acute compartment syndrome. Injury, 2021; 52(10), 2914–2919. https://doi.org/10.1016/j.injury.2021.06.018.