Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Duy Gia, Nguyễn Duy Thắng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổng quan: Ung thư phổi là loại ung thư gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt thùy phổi được chỉ định để điều trị cho các trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ có giai đoạn phù hợp. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên các bệnh nhân dược phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhằm đánh giá tính khả thi và độ an toàn của phẫu thuật.


Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022 trên 30 bệnh nhân được cắt thùy phổi nội soi điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Đơn vị phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.


Kết quả: Hầu hết các bệnh nhân đều ở giai đoạn sớm, có 4 bệnh nhân giai đoạn IIIA, thời gian mổ là trung bình là 96 phút, thời gian nằm viện trung bình là 5,7 ngày. Có 01 trường hợp tử vong do thuyên tắc phổi và 1 trường hợp rò khí > 7 ngày sau mổ.


 Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho thấy tính khả thi và an toàn mặc dù còn nhiều vấn đề cần cải thiện để nâng cao chất lượng điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hyuna Sung, Rebecca L. Siegel, Jacques Ferlay. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. ACS J. 2021;71(3):209–49.
2. A. Brunelli, A. Charloux, C.T. Bolliger. ERS/ESTS clinical guidelines on fitness for radical therapy in lung cancer patients (surgery and chemo-radiotherapy). Eur Respir J. 2009;34:17–41.
3. Craig SR, Leaver HA, yap PL. Acute phase responses following minimal access and conventional thoracic surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2001;20:455–63.
4. Akinori Iwasaki. Results of videoassisted thoracic surgery for stage I/II non-small cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg. 2004;26:158–64.
5. Omar Lababede, Moulay A. Meziane. The Eighth Edition of TNM Staging of Lung Cancer: Reference Chart and Diagrams. Oncologist. 2018;23(7):844–8.
6. Bộ Y tế Việt Nam. Chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Quy Trình Hướng Dẫn Điều Trị Các Bệnh Ung Thư. 2018;
7. Phạm Hữu Lư, Nguyễn Mạnh Hiệp. Cắt thuỳ phổi kèm nạo vét hạch điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ. Tạp Chí Học Việt Nam. 2022;513(2):291–4.
8. Trần Minh Bảo Luân, Nguyễn Hoài Nam. Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt thùy phổi qua nội soi lồng ngực trong điều trị ung thư phổi. Phẫu Thuật Tim Mạch Và Lồng Ngực Việt Nam. 2018;23:97–103.
9. Thân Trọng Vũ. Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tại bệnh viện Đà Nẵng. Phẫu Thuật Tim Mạch Và Lồng Ngực Việt Nam. 2018;23:59–64.
10. Dekel Shlomi, Gingy Ronen Balmor. Screening for lung cancer: time for large-scale screening by chest computed tomography. Eur Respir J. 2014;44:217–38.
11. Ana Casal-Mouriño, Alberto Ruano-Ravina, María Lorenzo-González. Epidemiology of stage III lung cancer: Frequency, diagnostic characteristics, and survival. Transl Lung Cancer Res. 2021;10(1):506–18.
12. David S Ettinger, Douglas E Wood, Dara L Aisner. Non-Small Cell Lung Cancer, Version 3.2022, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2022;20(5):497–530.
13. Paul J. Grant, M. Todd Greene, Scott A. Flanders,. Assessing the Caprini Score for Risk Assessment of Venous Thromboembolism in Hospitalized Medical Patients. Am J Med. 2016;129(5):528–35.
14. Adam Lackey,, Jessica S. Donington. Surgical Management of Lung Cancer. Semin Interv Radiol. 2013;13(30):133–40.