Phẫu thuật nội soi lồng ngực một cổng vào sử dụng holmium laser cắt hạch giao cảm điều trị tăng tiết mồ hôi bàn tay tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình

Đỗ Tất Thành, Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Công Hựu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm ngực điều trị tăng tiết mồ tay thường sử dụng 2 cổng vào. Nghiên cứu đánh giá kết quả phương pháp sử dụng 1 cổng vào < 5mm với dây đốt Holmium Laser.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả, tiến cứu.


Trong thời gian 02 tháng (từ tháng 6/2023 đến tháng 7/2023: 47 bệnh nhân được phẫu thuật: cắt hạch T3 ( 26 bệnh nhân-điều trị tăng tiết mồ hôi tay), cắt hạch T3-T4 (21 bệnh nhân-điều trị tăng tiết mồ hôi tay và nách. Tỷ lệ:  Nam : Nữ ( 44,7% và 55,3%), độ tuổi trung bình 18 ± 7,4 tuổi (nhỏ nhất 11 tuổi, lớn nhất 52 tuổi). Phương pháp phẫu thuật: 1 cổng vào duy nhất trocar 14Fr  đặt vị trí khoang liên sườn 3, vị trí bờ sau cơ ngực lớn giữa đường nách trước, sử dụng ống kính nội soi 12Fr có tích hợp đường hầm đưa dây đốt Holmium Laser. Bệnh nhân được theo dõi, đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật: thất bại kỹ thuật phải đặt thêm cổng thứ 2, các biến chứng trong, sau mổ và mức độ cải thiện chứng tăng tiết mồ hôi ở lòng bàn tay sau phẫu thuật, tỷ lệ tăng tiết mồ hôi bù trừ sau 01 tháng và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau phẫu thuật.


Kết quả:  Không có thất bại kỹ thuật. Thời gian cắt hạch giao cảm ngực ( 01 bên) bằng Holmium Laser 78 ± 40,76 giây. 100% bệnh nhân khô tay sau mổ, có 2/47 bệnh nhân khô tay quá mức. Không có biến chứng nào trong và sau mổ, không có bệnh nhân bị hội chứng Horner. Thời gian xuất viện sau phẫu thuật 30 ± 11,4 giờ. 14/47 bệnh nhân có tăng tiết mồ hôi bù trừ sau mổ 01 tháng ở mức độ chấp nhận được.


Kết luận: Phương pháp sử dụng 1 cổng vào < 5mm với ống kính nội soi tích hợp đường hầm đưa dây đốt Holmium Laser thực hiện được an toàn, hiệu quả, ít sang chấn và có tính thẩm mỹ cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Wolosker N, Faustino CB, Campos JRM de, et al. Comparative analysis of the results of videothoracoscopic sympathectomy in the treatment of hyperhidrosis in adolescent patients. Journal of Pediatric Surgery. 2020;55(3):418-424. doi:10.1016/j.jpedsurg.2019.11.004
2. Miller DL, Bryant AS, Force SD, Miller JI. Effect of sympathectomy level on the incidence of compensatory hyperhidrosis after sympathectomy for palmar hyperhidrosis. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2009;138(3):581-585. doi:10.1016/j.jtcvs.2009.03.059
3. Single-port one-stage bilateral thoracoscopic sympathicotomy for severe hyperhidrosis: prospective analysis of a standardized approach | Journal of Cardiothoracic Surgery | Full Text. Accessed October 3, 2023. https://cardiothoracicsurgery.biomedcentral.com/articles/10.1186/1749-8090-8-216
4. Georghiou GP, Berman M, Bobovnikov V, Vidne BA, Saute M. Minimally invasive thoracoscopic sympathectomy for palmar hyperhidrosis via a transaxillary single-port approach. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2004;3(3):437-441. doi:10.1016/j.icvts.2004.03.003
5. Reisfeld R. Azygos lobe in endoscopic thoracic sympathectomy for hyperhidrosis. Surg Endosc. 2005;19(7):964-966. doi:10.1007/s00464-004-8212-7
6. J H, K G, M N, et al. Recognition, diagnosis, and treatment of primary focal hyperhidrosis. Journal of the American Academy of Dermatology. 2004;51(2). doi:10.1016/j.jaad.2003.12.029
7. Vũ Công Lập và cộng sự. Laser và thiết bị laser dùng trong y học. Đại cương về laser y học & laser ngoại khoa. Nhà xuất bản Y học; 1999.
8. Drott C, Göthberg G, Claes G. Endoscopic transthoracic sympathectomy: an efficient and safe method for the treatment of hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol. 1995;33(1):78-81. doi:10.1016/0190-9622(95)90015-2
9. Uniportal endoscopic thoracic sympathectomy for treatment of palmar and axillary hyperhidrosis: analysis of 2000 cases - PubMed. Accessed October 3, 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12234434/
10. Drott C, Göthberg G, Claes G. Endoscopic transthoracic sympathectomy: an efficient and safe method for the treatment of hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol. 1995;33(1):78-81. doi:10.1016/0190-9622(95)90015-2
11. Miller DL, Force SD. Outpatient microthoracoscopic sympathectomy for palmar hyperhidrosis. Ann Thorac Surg. 2007;83(5):1850-1853; discussion 1853. doi:10.1016/j.athoracsur.2006.11.030
12. Ramsaroop L, Singh B, Moodley J, Partab P, Satyapal KS. Anatomical basis for a successful upper limb sympathectomy in the thoracoscopic era. Clin Anat. 2004;17(4):294-299. doi:10.1002/ca.10238
13. Kao MC, Tsai JC, Lai DM, Hsiao YY, Lee YS, Chiu MJ. Autonomic activities in hyperhidrosis patients before, during, and after endoscopic laser sympathectomy. Neurosurgery. 1994;34(2):262-268; discussion 268. doi:10.1227/00006123-199402000-00009
14. Shih CJ, Lin MT. Thermoregulatory sweating in palmar hyperhidrosis before and after upper thoracic sympathectomy. J Neurosurg. 1979;50(1):88-94. doi:10.3171/jns.1979.50.1.0088
15. Jänig W, Kümmel H. Organization of the sympathetic innervation supplying the hairless skin of the cat’s paw. J Auton Nerv Syst. 1981;3(2-4):215-230. doi:10.1016/0165-1838(81)90064-3
16. Endoscopic thoracic sympathectomy in: Neurosurgical Focus Volume 6 Issue 5 (1999) Journals. Accessed October 5, 2023. https://thejns.org/focus/view/journals/neurosurg-focus/6/5/article-pE4.xml
17. Uniportal and Biportal Endoscopic Thoracic Sympathectomy | Request PDF. Accessed October 5, 2023. https://www.researchgate.net/publication/11156960_Uniportal_and_Biportal_Endoscopic_Thoracic_Sympathectomy
18. Thoracic sympathicolysis for primary hyperhidrosis: a review of 918 procedures - PubMed. Accessed October 5, 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16437263/
19. Gossot D, Galetta D, Pascal A, et al. Long-term results of endoscopic thoracic sympathectomy for upper limb hyperhidrosis. Ann Thorac Surg. 2003;75(4):1075-1079. doi:10.1016/s0003-4975(02)04657-x
20. Lardinois D, Ris HB. Minimally invasive video-endoscopic sympathectomy by use of a transaxillary single port approach. Eur J Cardiothorac Surg. 2002;21(1):67-70. doi:10.1016/s1010-7940(01)01042-9
21. The Risk Factors of Compensatory Sweating in Patients Who Underwent One-Stage Bilateral Single-Port Thoracoscopic Sympathectomy for Hyperhidrosis. Accessed October 5, 2023. http://thoracrespract.org/en/the-risk-factors-of-compensatory-sweating-in-patients-who-underwent-one-stage-bilateral-single-port-thoracoscopic-sympathectomy-for-hyperhidrosis-131215
22. Vigil L, Calaf N, Codina E, Fibla JJ, Gómez G, Casan P. Video-assisted sympathectomy for essential hyperhidrosis: effects on cardiopulmonary function. Chest. 2005;128(4):2702-2705. doi:10.1378/chest.128.4.2702
23. Bouma W, Klinkenberg TJ, Mariani MA. Bilateral single-port thoracoscopic sympathectomy with the VasoView device in the treatment of palmar and axillary hyperhidrosis. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011;12(2):106-109. doi:10.1510/icvts.2010.252189
24. García-Franco CE, España A. [Usefulness of bilateral sympathectomy using video-assisted thorascopic surgery in the treatment of essential hyperhidrosis]. Actas Dermosifiliogr. 2008;99(7):523-527.
25. Apiliogullari B, Esme H, Yoldas B, Duran M, Duzgun N, Calik M. Early and midterm results of single-port video-assisted thoracoscopic sympathectomy. Thorac Cardiovasc Surg. 2012;60(4):285-289. doi:10.1055/s-0032-1304541
26. Riet M, Smet AA, Kuiken H, Kazemier G, Bonjer HJ. Prevention of compensatory hyperhidrosis after thoracoscopic sympathectomy for hyperhidrosis. Surg Endosc. 2001;15(10):1159-1162. doi:10.1007/s004640090097