PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI LÀNH TÍNH

Nguyễn Hoàng Bình, Vũ Hữu Vĩnh, Đỗ Kim Quế

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá những kinh nghiệm ban đầu của PTNSLN cắt thùy phổi trong điều trị bệnh phổi lành tính tại khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đối tượng & Phương pháp: Tiền cứu chỉ định, phương pháp phẫu thuật và kết quả sớm PTNSLN cắt thùy phổi tại Bệnh Viện Chợ Rẫy.
Kết quả: Trong thời gian từ 1/2010 đến 12/2013, chúng tôi đã PTNSLN cắt thùy phổi cho 30 bệnh nhân. Giới: 16 nữ, 14 nam. Tuổi trung bình là 47.5. Trong đó: u lao: 16, dãn phế quản: 5, u nấm: 2, hamartoma: 2, phổi biệt lập: 1, phình dò động tĩnh mạch thùy phổi: 1, kén khí phổi lớn: 2. U ápxe thùy phổi: 1. Tất cả bệnh nhân ra viện tốt, 2 bệnh nhân chuyển mổ mở, 1 bệnh nhân chảy máu sau mổ.
Kết luận: PTNSLN cắt thùy phổi an toàn, hiệu quả được chỉ định trong các bệnh phổi lành tính, nguy cơ chảy máu chuyển mổ mở với bệnh nhân bị bệnh phổi viêm dính nhiều, hạch viêm dính mạch máu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Alberto Weber, Uz Stammberger, Ilhan Inci, Ralph A. Schmid, Andre Dutly, Walter Weder* (2001) Thoracoscopic lobectomy for benign disease: a single centrestudy on 64 cases. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 20; 443 – 448.
2. Scott J Swanson and Hasan F Batirel. (2002) Video-assisted thoracic surgery (VATS) resection for lung cancer. The surgical clinics of North America, p 541-561
3. Robert J Mc Kenna, Jr, MD.(2007). Anatomic pulmonary Resections by videoassisted Thoracic surgery. Advanced theraphy in thoracic surgery, p68-74
4. Robert J. McKenna Jr.(2005). Video-Assisted Thoracic Surgery for Wedge Resection, Lobectomy, and Pneumonectomy. General Thoracic Surgery, p524 -532
5. Raja M. Flores and Naveed Z. Alam (2007). Video-Assisted Thorascopic Surgery. Major Lung Resections. Difficult decision in thoracic surgery, p 140 -146
6. Thomas J. Kirby, Brian P Priest (1994). Video assisted thoracoscopic lobectomy. Atlas of video-assisted thoracic surgery. p221-226.
7. Giancarlo Roviaro, Federico Varoli, Carlo Rebuffat, Contardo Vergani, Silvio Marco Scalambra, And Marco Maciocco.(1994) Video thoracoscopic lobectomy and pneumonectomy. Atlas of video-assisted thoracic surgery. 226-236.
8. Farid Gharagozloo, MD, Barbara Tempesta, MS, Marc Margolis, MD and E. P Alexander, MD. (2003).Video-Assisted Thoracic Surgery Lobectomy for Stage I Lung Cancer. Ann Thorac Surg.;76:1009 – 15.
9. Peng Zhang, MD, PhD, Fujun Zhang, MD, Siming Jiang, MD, Gening Jiang, MD, Xiao Zhou, MD, Jiaan Ding, MD, and Wen Gao, MD.(2011) Video-Assisted Thoracic Surgery for Bronchiectasis. Ann Thorac Surg.;91:239–43
10. Junji Ichinose*, Tadasu Kohno, Sakashi Fujimori. (2010). Video-assisted thoracic surgery for pulmonary aspergilloma. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 10. 927–930
11. Daniel G. Nicastri, MD, J.P. Wisnivesky, MD, Jaime Yun, MD, Cynthia Chin, MD, F.R. Dembitzer, MD and S.J Swanson, MD. Thoracoscopic lobectomy: Report on safety, discharge independence, pain, and chemotherapy tolerance. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;135:642-7.