Đã xuất bản: 2020-11-03

Bài báo

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN TĨNH MẠCH DƯỚI DA CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG SÓNG RADIO CAO TẦN
Trần Hồng Quang, Trần Ngọc Tiến, Cù Xuân Thanh, Đinh Ngọc San, Lê Hoàng Văn, Nông Hữu Thọ, Lê Minh Tân
Trang: 9-12
PHẪU THUẬT TIM HỞ ÍT XÂM LẤN VỚI NỘI SOI HỖ TRỢ TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E: NHỮNG KINH NGHIỆM BAN ĐẦU QUA 63 BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT
Lê Ngọc Thành, Nguyễn Công Hựu, Phan Thảo Nguyên, Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Trần Thủy, Trần Đắc Đại, Ngô Thành Hưng, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thái Long, Nguyễn Đỗ Hùng, Vũ Xuân Quang
Trang: 24-28