Kết quả phẫu thuật điều trị chấn thương động mạch khoeo do trật khớp gối tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Duong Ngoc Thang, Vu Ngoc Tu, Tran Trung Kien, Nguyen Huu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

 


Nghiên cứu mô tả các bệnh nhân chấn thương động mạch khoeo do trật khớp gối được điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 01/2017 đến tháng 07/2019. Có tổng số 21 bệnh nhân, 19/21 là nam giới, tuổi trung bình: 35,6 ± 13. Thời gian thiếu máu chi trung bình 22,4 ± 31,9 giờ. Mất mạch ngoại vi gặp ở tất cả bệnh nhân. 52,4% được phẫu thuật tái lập tuần hoàn bằng ghép đoạn tĩnh mạch hiển. Không có trường hợp nào tử vong, cắt cụt sau mổ. Chấn thương động mạch khoeo do trật khớp gối là tổn thương nặng, đe dọa sự sống còn của chi thể cũng như tính mạng người bệnh. Phẫu thuật cố định xương đồng thời tái lập lưu thông mạch máu cần được thực hiện cấp cứu để đạt được hiệu quả điều trị tối đa

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

[1] Rihn JA, Groff YJ, Harner CD et al. (2004). The acutely dislocated knee: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg, 12, 334-346. 23
[2] Peltola EK, Lindahl J, Hietaranta H et al. Knee dislocation in overweight patients. Am J Roentgenol, 192, 101-106.
[3] Stannard JP, Sheils TM, Lopez-Ben RR et al. (2004). Vascular injuries in knee dislocations: the role of physical examination in determining the need for arteriography. J Bone Joint Surg Am, 86(5), 910-915.
[4] Vascular and Nerve Injury After Knee Dislocation: A Systematic Review. Clin Orthop Relat Res, 472(9), 2621-2629.
[5] Vũ Hoàng Vũ (2018). Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông quí I năm 2018. Giao thông vận tải, 4, 26-27.
[6] Đoàn Hữu Hoạt, Nguyễn Hữu Ước, Vũ Ngọc Tú (2019). Đặc điểm lâm sàng và thương tổn giải phẫu bệnh chấn thương động mạch chi dưới tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2017-2019. Y học thực hành, 7 (1103), 38-42.
[7] Lustig S, Barbier O, Boisgard S et al. (2009). Dislocations of the knee, complex knee ligament injury, what care? Rev Chir Orthopedique Reparatrice Appar Mot, 95, 177-187
[8] Katsamouris (1995). Limb arterial injuries associated with limbfracture: clinical presentation, assessment and management. EurJVasc. Endovasc. Surg, 9(1), 64-70.
[9] Bonnevialle P, Pidhorz L (2006). Traumatismes des genoux associés à une rupture de l’artère poplitée - 54 cas. Rev Chir Orthopédique Réparatrice Appar Mot, 92, 508-517.
[10] Trương Công Bình, Vũ Hữu Vĩnh (2010). Sử dụng cầu nối tạm tự chế trong xử trí các chấn thương chi có tổn thương mạch máu. Y học Việt Nam, 2, 332-338.
[11] Maitrias P, Molin V, Belhomme D et al. (2014). Superficial femoral artery transposition repair for traumatic popliteal rupture. Ann Vasc Surg, 28, 492-494.
[12] Yahya MM, Mwipatayi BP, Abbas M et al. (2005). Popliteal artery injury: royal Perth experience and literature review. ANZ J Surg, 75, 882-886.
[13] T. e. al. (2019). Importance of early diagnosis and care in knee dislocations associated with vascular injuries. Annals of Vascular Surgery, 1, 1-8.
[14] Xu YQ, Li Q, Shen TG et al. (2015). Early diagnosis and treatment of trauma in knee joints accompanied with popliteal vascular injury. Int J Clin Exp Med, 8, 9421-9429.
[15] Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thái Sơn, Vũ Nhất Định et al. (2011). Kết quả điều trị tổn thương động mạch lớn kèm theo gãy xương, sai khớp chi dưới. Y học Việt Nam, Số đặc biệt, 174-178.
[16] Rehman (2020). Outcomes of popliteal artery injuries repair: autologous vein versus prosthetic interposition grafts. Annals of Vascular Surgery, 1, 1-5.
[17] Pourzand A, Fakhri BA, Azhough R et al. (2010). Management of high-risk popliteal vascular blunt trauma: clinical experience with 62 cases. Vasc Health Risk Manag, 6, 613-618.