Kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật thay van hai lá ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ qua đường ngực phải tại Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Quốc Đạt, Dương Đức Hùng, Nguyễn Hữu Ước

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật thay van hai lá ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ tại Bệnh viện Bạch Mai.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu gồm 106 bệnh nhân từ 1/2018 đến 12/2020 với thời gian theo dõi sau mổ ít nhất 6 tháng.


Kết quả: Tuổi trung bình là 50,5 ± 10,5; nữ chiếm 64,2%; NYHA III-IV trước mổ chiếm 50,0%; phân suất tống máu thất trái (LVEF) dưới 50% chiếm 2,8%; áp lực động mạch phổi (ALĐMP) trên 65 mmHg chiếm 13,2%. Cơ chế bệnh sinh do thấp tim, thoái hoá và viêm nội tâm mạc chiếm lần lượt là 75,5%; 14,1%; và 10,4%. Thời gian chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT) và cặp động mạch chủ (ĐMC) lần lượt  là 95,1 phút và 63,2 phút. Yếu tố liên quan đến thời gian THNCT và cặp ĐMC là sửa van ba lá và khâu vắt van hai lá. Tỉ lệ tử vong sớm là 0,9%, chuyển mở xương ức là 0,9%. Thời gian thở máy, nằm hồi sức, nằm viện lần lượt là 16,8 giờ, 48,0 giờ, và 10,5 ngày. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xảy ra biến chứng nặng gồm: viêm nội tâm mạc, tăng ALĐMP nặng, hở van ba lá vừa/nặng và thiếu cân. Theo dõi trung hạn trên 105 bệnh nhân với thời gian trung bình là 17,9 tháng. Tỉ lệ tử vong trung hạn là 1,0%, phẫu thuật lại là 3,8%.


Kết luận: Phẫu thuật thay van hai lá ít xâm lấn qua đường mở ngực phải có nội soi hỗ trợ là phương pháp an toàn, cho kết quả ngắn hạn và trung hạn khả thi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Glauber, M., et al., Early and long-term outcomes of minimally invasive mitral valve surgery through right minithoracotomy: a 10-year experience in 1604 patients. J Cardiothorac Surg, 2015. 10: p. 181.
2. Wu, X., et al., Analysis of the Learning Curve in Mitral Valve Replacement Through the Right Anterolateral Minithoracotomy Approach: A Surgeon's Experience with the First 100 Patients. Heart Lung Circ, 2019. 28(3): p. 471-476.
3. Maganti, M., et al., Predictors of low cardiac output syndrome after isolated mitral valve surgery. J Thorac Cardiovasc Surg, 2010. 140(4): p. 790-6.
4. Cheng, D.C., et al., Minimally invasive versus conventional open mitral valve surgery: a meta-analysis and systematic review. Innovations (Phila), 2011. 6(2): p. 84-103.
5. Cao, C., et al., A meta-analysis of minimally invasive versus conventional mitral valve repair for patients with degenerative mitral disease. Ann Cardiothorac Surg, 2013. 2(6): p. 693-703.
6. Võ Tuấn Anh and Nguyễn Hoàng Định, Đường cong huấn luyện trong phẫu thuật van hai lá ít xâm lấn qua đường mở ngực nhỏ bên phải. Tạp chí phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, 2019. 26: p. 10-20.
7. Phạm Thành Đạt, Nguyễn Công Hựu, and Lê Ngọc Thành, Thay van hai lá ít xâm lấn qua đường mở nhỏ ngực phải với nội soi hỗ trợ tại trung tâm tim mạch bệnh viện E: Quy trình kỹ thuật và một số kết quả ban đầu. Tạp chí Y học Việt Nam, 2015. 435(10): p. 96-106.
8. Vollroth, M., et al., Conversion rate and contraindications for minimally invasive mitral valve surgery. Ann Cardiothorac Surg, 2013. 2(6): p. 853-4.
9. Grossi, E.A., et al., Minimally invasive versus sternotomy approaches for mitral reconstruction: comparison of intermediate-term results. J Thorac Cardiovasc Surg, 2001. 121(4): p. 708-13.
10. Svensson, L.G., et al., Minimally invasive versus conventional mitral valve surgery: a propensity-matched comparison. J Thorac Cardiovasc Surg, 2010. 139(4): p. 926-32 e1-2.
11. Grossi, E.A., et al., Minimally invasive mitral valve surgery: a 6-year experience with 714 patients. Ann Thorac Surg, 2002. 74(3): p. 660-3; discussion 663-4.
12. Chernov, I., et al., Minithoracotomy vs. Conventional Mitral Valve Surgery for Rheumatic Mitral Valve Stenosis: a Single-Center Analysis of 128 Patients. Braz J Cardiovasc Surg, 2020. 35(2): p. 185-190.
13. Modi, P., et al., Minimally invasive video-assisted mitral valve surgery: a 12-year, 2-center experience in 1178 patients. J Thorac Cardiovasc Surg, 2009. 137(6): p. 1481-7.
14. Zhai, J., et al., Minimally invasive mitral valve replacement is a safe and effective surgery for patients with rheumatic valve disease: A retrospective study. Medicine (Baltimore), 2017. 96(24): p. e7193.
15. Liu, J., et al., Mitral valve replacement via minimally invasive totally thoracoscopic surgery versus traditional median sternotomy: a propensity score matched comparative study. Ann Transl Med, 2019. 7(14): p. 341.
16. Mohr, F.W., et al., Minimally invasive port-access mitral valve surgery. J Thorac Cardiovasc Surg, 1998. 115(3): p. 567-74; discussion 574-6.
17. Phạm Thành Đạt, Nguyễn Công Hựu, and Lê Ngọc Thành, Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật van hai lá ít xâm lấn qua đường mở nhỏ ngực phải có nội soi hỗ trợ tại trung tâm tim mạch bệnh viện E. Tạp chí Y học Việt Nam, 2015. 435(10): p. 107-113.

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.