Đánh giá kết quả phẫu thuật tách thành động mạch chủ type a tại bệnh viện tim Hà Nội

Hiền Nguyễn Sinh , Linh Hà Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hồi cứu 43 hồ sơ bệnh nhân tách thành động mạch chủ (ĐMC) type A được phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 5/2015 đến tháng 8/2017. 43 bệnh nhân vớituối trung bình là 54,7 ± 15, tỉ lệ nam/nữ = 2,6. Có 7 bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng Marfan (16,28%). Các kỹ thuật phẫu thuật: thay đoạn ĐMC lên: 18 bệnh nhân (41,86%), phẫu thuật Bentall: 13 bệnh nhân (30,23%), thay quai ĐMC: 10 bệnh nhân (23,26%), can thiệp vào hệ động mạch vành: 2 bệnh nhân (4,65%). Thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể trung bình: 178,1 ± 45,8 phút ,thời gian clamp ĐMC trung bình: 126,4 ± 24,9 phút. Tỉ lệ tử vong sớm sau mổ 9,3%. Có 4 bệnh nhân phải mổ lại do chảy máu và 1 mổ lại vì hở van ĐMC. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Hữu Ước (2013). Đánh giá kết quả phẫu thuật lóc động mạch chủ type A tại Bệnh viện Việt Đức. Tạp chí phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 4, 59-65.
2. Nguyễn Công Hựu, Đoàn Quốc Hưng, Dương Đức Hùng và cộng sự (2010). Kết quả phẫu thuật bệnh lý động mạch chủ ngực tại Bệnh viện Việt Đức. Hội nghị quốc tế Việt - Đức - những tiến bộ trong phẫu thuật và can thiệp tim mạch, 24-31.
3. Nguyễn Thái An và Phạm Thọ Tuấn Anh (2010). Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật phình và bóc tách động mạch chủ lên và quai. Tạp chí Y học Việt nam, 375, 77-82.
4. Miralem P., S. J, B. M và cộng sự (2003). Canulation of the right axillary artery for surgery of acute type A aortic dissection. Eur J Cardiothorac Surg, 24, 231-236.
5. Allen H. J. BS, Hanafy H. J (1995). Retrograde cardiople-gia does not adequately perfuse the right ventricle. Thorac Cardiovasc Surg, 109(1116-1124),
6. Svensson L. G. (2008). Perfusion strategies for brain protection: rationale for a selective approach. Aortic Arch Surgery: Principles, Strategies and Outcomes, Blackwell Publishing Ltd, 177-186.
7. Eric M Siegal (2006). Acute aortic dissection. Journal of hospital medicine 94-105. 8. Hagan PG, Nienaber CA, Isselbacher EM et al. (2000)The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into an old disease. JAMA 283:879-903.