Đã xuất bản: 2020-11-02

Bài báo

Kinh nghiệm điều trị phẫu thuật cho 9230 bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới tại bệnh viện đại học Y dược Tphcm
Lê Thị Ngọc Hằng, Lê Quang Đình , Trần Minh Bảo Luân, Lê Thanh Phong , Lê Thị Thiên Nga, Đào Duy Phương, Lương Việt Thắng, Lâm Thảo Cường, Phan Sơn Anh, Hồ Tất Bằng, Lê Phi Long , Nguyễn Hoài Nam, Trần Thanh Vỹ
Trang: 38-42
Kết quả điều trị phình động mạch chủ bằng can thiệp nội mạch tại khoa lồng ngực mạch máu – bệnh viện đại học Y dược Tphcm
Trần Thanh Vỹ, Lê Phi Long , Lê Thanh Phong, Trần Minh Bảo Luân, Lê Thị Ngọc Hằng, Đào Duy Phương, Lương Việt Thắng, Hồ Tất Bằng
Trang: 91-95

Review Article