Đánh giá kết quả nuôi ăn sớm qua ống thông dạ dày ở bệnh nhân sau phẫu thuật tại bệnh viện tim Hà Nội

Nguyễn Thị Huệ, Lê Văn Hiếu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Tóm tắt:   Chăm sóc dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với bệnh nhân nằm viện đặc biệt bệnh nhân sau phẫu thuật, thở máy. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu một số đặc điểm nuôi ăn qua ống thông dạ dày ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim - mạch và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thu qua đường tiêu hóa ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim – mạch tại đơn vị Hồi Sức Ngoại – Bệnh viện Tim Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: tiến cứu mô tả 100 bệnh nhân phẫu thuật tim được nuôi ăn qua ống thông dạ dày sớm 6 giờ sau phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 8 năm 2019. Đánh giá khả năng hấp thu và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp thu qua dạ dày sau phẫu thuật 6 giờ. Kết quả: tỉ lệ nam giới là 48%, tuổi trung bình là 54,4 ± 14,5 tuổi, BMI <18,5 chiếm 25%. Tỉ lệ dùng thuốc vận mạch là 46%, an thần là 27% Tỉ lệ chướng bụng và nôn là 13%, không có tai biến, biến chứng liên quan tới nuôi ăn qua ống thông sớm. Yếu tố liên quan đến chỉ số tồn dư (giảm hấp thụ) là sử dụng thuốc an thần và thở máy. Kết luận: Nuôi ăn sớm qua ống thông dạ dày ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim là an toàn, khả thi và có thể thực hiện được.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Ngô Thị Lan Anh (2016). Tình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi ăn qua ống thông ở bệnh nhân thở máy tại bệnh viên đa khoa tỉnh Thái Bình.
2. Nguyễn Duy Hiếu (2016). Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng người bệnh phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai
3. Nguyễn Đỗ Huy, Nguyễn Nhật Minh (2013). Thực trạng dinh dưỡng của bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Năm 2012. Tạp chí Y học thực hành trang 3-6.
4. Chu Thị Tuyết (2015). Hiệu quả dinh dưỡng toàn diện cho bệnh nhân phẫu thuật ổ bụng – tiêu hóa mổ có chuẩn bị tại khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai năm 2013, Luận án Tiến sĩ Y học, Hà Nội, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương
5. Trần Văn Tập (2008), Chế độ ăn trong một số bệnh ngoại khoa, Dinh dưỡng lâm sàng, Bộ môn Dinh dưỡng, HVQY, NXB Quân đội Nhân Dân, tr 97-100.
6. Trần Minh Đạo (2011), Dinh dưỡng bệnh lý, NXB Y học, Hà Nội.