Kết quả bít tuần hoàn bàng hệ bằng coil trên thông tim ở bệnh nhi trước phẫu thuật fontan

Trần Đắc Long, Nguyễn Công Hà, Nguyễn Trung Kiên, Đào Thị Thu Hà

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tuần hoàn bàng hệ (THBH) chủ phổi là một nguồn cấp máu cho phổi thường gặp trong nhóm bệnh tim bẩm sinh tim một thất. THBH gây mất lưu lượng động mạch chủ, tăng áp lực thủy tĩnh động mạch phổi, dẫn tới giảm dòng chảy của máu từ cầu Glenn và Fontan về động mạch phổi. Việc kiểm soát các THBH là điều sống còn trong điều trị nhóm bệnh tim một thất trước và trong phẫu thuật Fontan. Kỹ thuật bít THBH bằng coil trên thông tim là một kỹ thuật mới, có hiệu quả, giúp kiểm soát tốt hơn THBH, thay thế cho việc phải phẫu tích thắt các THBH trong mổ.


Mục tiêu: Đánh giá kết quả bít tuần hoàn bàng hệ bằng coil trên thông tim ở bệnh nhi trước phẫu thuật Fontan


Phương pháp: Là nghiên cứu mô tả và hồi cứu.


Kết quả: 29 bệnh nhân với độ tuổi trung bình là 7.9 được bít coil thành công, tỷ lệ biến chứng rất thấp (6.9%) và không có biến chứng nặng. Áp lực ĐMP trung bình giảm có ý nghĩa thống kê. Kết quả phẫu thuật Fontan có cải thiện sau khi được bít coil THBH trên thông tim thể hiện ở tỷ lệ liệt hoành bằng không, tỷ lệ tràn dịch dưỡng chấp thấp (14.8%), tỷ lệ cao rút ống nội khí quản trong cùng ngày phẫu thuật (81.5%)


Kết luận: Bít THBH bằng coil trên thông tim ở bệnh nhi trước phẫu thuật Fontan là phương pháp an toàn, hiệu quả trong giảm áp lực động mạch phổi trước phẫu thuật, cải thiện kết quả phẫu thuật Fontan sau đó. Cần có những nghiên cứu theo dõi dài hơn.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Yoav Dori, Andrew C. Glatz, Brian D. Hanna. Acute Effects of Embolizing Systemic-to-Pulmonary Arterial Collaterals on Blood Flow in Patients With Superior Cavopulmonary Connections. Circ Cardiovasc Interv. 2013 Feb;6(1):101-6.
2. Kanter KR, Vincent RN, Raviele AA. Importance of acquired systemicto-pulmonary collaterals in the Fontan operation. Ann Thorac Surg. 1999;68:969–74; discussion 974.
3. Kanter KR, Vincent RN. Management of aortopulmonary collateral arteries in Fontan patients: occlusion improves clinical outcome. Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu. 2002;5:48–54.
4. Andrew J. Powell. Aortopulmonary Collaterals in Single-Ventricle Congenital Heart Disease. Circulation. 2007.
5. Emily H Chan, Jennifer L Russell, William G Williams. Postoperative chylothorax after cardiothoracic surgery in children. Ann Thorac Surg 2005 Nov;80(5):1864-70.
6. Mauro Lo Rito, Osman O. Al-Radi, Arezou Saedi. Chylothorax and pleural effusion in contemporary extracardiac fenestrated fontan completion. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery VOLUME 155, ISSUE 5, P2069-2077, MAY 01, 2018