Ca lâm sàng điều trị nội khoa hội chứng mạch vành mạn

Nguyên Phan Thảo, Thủy Nguyễn Trần, Thanh Phạm Duy, Cúc Nguyễn Thị Thu , Ngọc Lý Đức, Anh Đỗ Lê, Giám Trần Minh, Lan Phạm Thị Kim

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh Động mạch vành là nguyên nhân gây từ vong và tàn phế ở các nước đang phát triển và phát triển. Tại Việt Nam, Bệnh Động mạch vành cũng đã trở thành một trong những nguyên nhân gây từ vong hàng đầu.


Hội chứng mạch vành mạn là bệnh lý liên quan đến sự ổn định tương đối của mảng xơ vữa động mạch vành, khi không có sự nứt vỡ đột ngột hoặc sau giai đoạn cấp hoặc sau khi đã được can thiệp/phẫu thuật. Khi mảng xơ vữa tiến triển dần gây hẹp lòng ĐMV một cách đáng kể (thường là hẹp trên 70% đường kính lòng mạch) thì có thể gây ra triệu chứng, điển hình nhất là đau thắt ngực/khó thở khi bệnh nhân gắng sức và đỡ khi nghỉ.


Điều trị nội khoa Hội chứng mạch vành mạn là vấn đề quan trọng.


Hai bệnh nhân được chẩn đoán là Hội chứng mạch vành mạn năm 2015 được điều trị nội khoa sau 5 năm chụp động mạch vành từ 80% động mạch liên thất trước và 60% động mạch liên thất trước kết quả còn xơ vữa nhẹ hệ động mạch vành ở cả 2 bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Mạnh Hùng(2019). Lâm sàng tim mạch học.
2. Knuuti J., Wijns W., Saraste A. et al (2019). 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J.
3. QUYẾT ĐỊNH SỐ 5332/QĐ-BYT VỀ BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN "THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH VÀNH".
4. (European Heart Journal (2019) 00.1-71)