Kết quả trung hạn phẫu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Nguyễn Văn Thành, Phạm Danh Phương, Lê Trung Đức Tài, Kiều Minh Sơn, Nguyễn Thời Hải Nguyên, Nguyễn Công Tiến, Võ Tuấn Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: Tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát là bệnh lý thường xảy ra ở người trẻ. Hiện nay, phẫu thuật nội soi lồng ngực trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát được thực hiện thường quy tại các bệnh viện tuyến trung ương và một số bệnh viện tuyến tỉnh. Tại khoa Ngoại lồng ngực tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, phẫu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát được thực hiện từ 2017 đến nay, nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả bước đầu của kĩ thuật này.


Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả loạt ca các trường hợp phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai từ tháng 04/2019 đến tháng 04/2021.


Kết quả: Có 49 bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn nghiên cứu. Tuổi trung bình 35,24 ± 14,74. Trong đó nam chiếm 90,2%. Triệu chứng thường gặp là đau ngực (78.4%) và tràn khí màng phổi lượng nhiều trên XQ ngực thẳng (72.5%). Vị trí tổn thương bên phải nhiều hơn bên trái (54.9% với 41.2%). Phẫu thuật nội soi toàn bộ chiếm 84,3%, nội soi hỗ trợ qua đường mở ngực nhỏ (VATS) chiếm 13,7%, có 1 trường hợp mổ hở chiếm 2%. Chà màng phổi gây dính trong mổ chiếm 35,3%. Thời gian phẫu thuật trung bình 70,78 ± 50,22 phút. Thời gian hậu phẫu trung bình 4,76 ± 3,10 ngày. Có 2 trường hợp rò khí cần mổ lại (3,9%). Kết quả trung hạn (theo dõi ≥ 12 tháng), có 2 trường hợp tái phát (3,9%) trong đó có 1 trường hợp mổ lại, không có tử vong.


Kết luận: Phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mang lại hiệu quả cao với những ưu điểm: dễ thực hiện, sẹo nhỏ, giảm đau sau mổ, giảm thời gian nằm viện và tỉ lệ tái phát thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hallifax, R.J., et al., Trends in the Incidence and Recurrence of Inpatient-Treated Spontaneous Pneumothorax, 1968-2016. Jama, 2018. 320(14): p. 1471-1480.
2. Winnie Hedevang Olesen, I.L.T., Poul Erik Andersen, Rune Lindahl-Jacobsen, Peter Bjørn Licht, Incidence of primary spontaneous pneumothorax: a validated, register-based nationwide study. ERJ Open Research 2019, 2019.
3. Hiệp, N.T., Điều trị học ngoại khoa Lồng ngực - Tim mạch. 2008, Nhà xuất bản y học.
4. Nguyễn Đức Thái, P.H.L., Trần Bình Giang, Kết quả phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị tràn khí màng phổi tự phát tiên phát tại bệnh viện hữu nghị việt đức. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM 2021.
5. Harsh Vardhan Puri, B.B.A., Mohan Venkatesh Pulle, Sukhram Bishnoi, Arvind Kumar, Video‑assisted thoracoscopic surgery management of primary spontaneous pneumothorax: Results in 110 consecutive cases. Indian Chest Society, 2020.
6. Foroulis, C.N., Surgery for primary spontaneous pneumothorax. J Thorac Cardiovasc Surg 2016, 2016.
7. Dania Nachira, E.M., Maria Teresa Congedo, Luca Pogliani, Marco Chiappetta, Maria Letizia Vita, Stefano Margaritora, Surgical treatment of primary spontaneous pneumothorax: what is better to do? Journal of Thoracic Disease, 2020.
8. Lê Quốc Việt, N.C.M., Điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát lần đầu bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực. Y Học TP. Hồ Chí Minh, 2011.
9. Lê Việt Anh, V.A.H., Nguyễn Văn Hoàng, Phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát: Kết quả điều trị tại bệnh viện quân y 103. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM, 2021.
10. Puri, H.V., et al., Video-assisted thoracoscopic surgery management of primary spontaneous pneumothorax: Results in 110 consecutive cases. Lung India, 2021. 38(1): p. 36-40.