Suy thận cấp tính sau sửa chữa phình động mạch chủ bụng vỡ

Han Van Hoa, Nguyen Duy Tan, Dang Quang Huy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Hồi cứu các trường hợp sống 24 giờ sau sửa chữa vỡ PĐMCB tại Bệnh viện Chợ Rẫy thời gian từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2019. 65/85 trường hợp sống 24 giờ sau sửa chữa vỡ PĐMCB. Chủ yếu người trên 60 tuổi, hay gặp nhất độ tuổi 60 – 69 (47,7%). Nam gấp 3 lần nữ (49/16). Phẫu thuật mở chủ yếu 87,7%. Sốc có huyết áp dưới 80 mmHg chỉ 6 trường hợp. Phần lớn kẹp ĐMC dưới động mạch thận (73,7 %), trên động mạch thận 15 trường hợp. Suy thận cấp khi nhập viện 15 trường hợp, chủ yếu mức nhẹ (1 điểm). Sau sửa chữa, 38,5% (25/65) trường hợp suy thận, 14/25 trường hợp suy trung bình đến nặng (≥ 2 điểm), lọc máu 16 trường hợp. Các yếu tố vị trí kẹp ĐMC Creatinin, Hb khi nhập viện gây tổn thương thận (p< 0,05). Vị trí kẹp ĐMC tác động mạnh nhất và thuận chiều. Suy thận sau sữa chữa vỡ PĐMCB chiếm tỷ lệ cao hơn báo cáo bằng tỷ lệ lọc máu. Kẹp trên động mạch thận, Creatinin và Hb trước phẫu thuật là các yếu tố chủ đạo gây tổn thương thận.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1] Ambler G. et al. (2015), "Incidence and outcomes of severe renal impairment following ruptured abdominal aortic aneurysm repair", European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 50 (4), pp. 443-449.
2] Ambler G. K. et al. (2015), "Incidence and Outcomes of Severe Renal Impairment Following Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm Repair", Eur J Vasc Endovasc Surg. 50 (4), pp. 443-449.
3] Chawla L. S. et al. (2014), "Acute kidney injury and chronic kidney disease as interconnected syndromes", New England Journal of Medicine. 371 (1), pp. 58-66.
4] Investigators I. T. (2014), "Endovascular or open repair strategy for ruptured abdominal aortic aneurysm: 30 day outcomes from IMPROVE randomised trial", Bmj. 348.
5] Jalalzadeh H. et al. (2017), "Long-term survival after acute kidney injury following ruptured abdominal aortic aneurysm repair", Journal of vascular surgery. 66 (6), pp. 1712- 1718. e1712.
6] Kopolovic I. et al. (2013), "Risk factors and outcomes associated with acute kidney injury following ruptured abdominal aortic aneurysm", BMC nephrology. 14 (1), pp. 99.
7] van Beek S. C. et al. (2014), "Acute kidney injury defined according to the ‘Risk,’‘Injury,’‘Failure,’‘Loss,’and ‘Endstage’(RIFLE) criteria after repair for a ruptured abdominal aortic aneurysm", J Vasc Surg. 60 (5), pp. 1159-1167. e1151.