Đặc điểm hình thái, mức độ hở hai lá bằng siêu âm 2D/3D qua thực quản ở bệnh nhân hở hai lá có chỉ định phẫu thuật

Hoài Nguyễn Thị Thu, Dinh Tạ Thị

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề:  Siêu âm tim 2D qua thành ngực (2D TTE) và 2D qua thực quản (2D TEE) là các phương pháp siêu âm chẩn đoán được áp dụng nhiều trong thực hành lâm sàng để đánh giá bệnh lý van tim, đặc biệt là van hai lá. Ở các bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật sửa hoặc thay van hai lá, việc đánh giá chính xác tình trạng tổn thương van tim bằng 2D TTE và 2D TEE còn có một số hạn chế, nhất là trong việc xác định chính xác vị trí tổn thương van hai lá. Siêu âm tim 3D ra đời đặc biệt là 3D qua thực quản (3D TEE) với đầu dò đa chiều, cùng một lúc cắt được nhiều mặt cắt, có thể giúp quan sát van hai lá từ mặt nhĩ và mặt thất.


Mục tiêu: Đánh giá hình thái và mức độ hở hai lá (HoHL) bằng siêu âm tim 2D/3D qua thực quản ở bệnh nhân HoHL có chỉ định phẫu thuật (đối chiếu với kết quả phẫu thuật và kết quả chụp buồng thất trái).


Đối tượng: 44 bệnh nhân HoHL có chỉ định phẫu thuật trong thời gian từ 09/2017-06/2018.


Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang với các bước mô tả, phân tích và so sánh đối chứng, được thực hiện tại Viện Tim mạch Quốc Gia trong thời gian từ tháng 9/2017- 6/2018. Kết quả nghiên cứu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 trên máy vi tính với các thuật toán thống kê.


Kết quả: Tỷ lệ nam/nữ bị HoHL trong nghiên cứu lá 2/1. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 54.14±13.066. Phần lớn bệnh nhân đều có triệu chứng suy tim với mức độ khó thở theo NYHA là: 2.55 ± 0.504, tỷ lệ NYHA ≥ II chiếm 93,2 %. Siêu âm 3D TEE có giá trị chẩn đoán cũng như sự phù hợp với kết quả phẫu thuật cao hơn so với siêu âm 2D TEE và siêu âm 2D TTE ở các vùng A2 prolapse, A3 prolapse, P3 prolapse với Kappa lần lượt là 1,1,0.65. Trong chẩn đoán thủng lá trước van hai lá siêu âm 3D TEE có giá trị tiên đoán đúng là 100%, sự tương hợp (Kappa = 1) cao hơn so với siêu âm 2D TEE và siêu âm 2D TTE có giá trị tiên đoán đúng là 96,5 %, sự tương hợp Kappa = 0,65. Siêu âm 3D TEE trong chẩn đoán sùi van hai lá có giá  trị tiên đoán đúng là 93 % và sự tương hợp Kappa = 0,82 đều cao hơn so với siêu âm 2D TEE, 2D TTE có giá trị tiên đoán đúng là 89,6% và sự tương hợp Kappa = 0,73.Trong đánh giá hở hai lá thì siêu âm 3D TEE có giá trị tiên đoán đúng là 100%, Kappa = 1 , cao hơn so với  siêu âm 2D TEE và 2D TTE có  giá trị tiên đoán đúng là 76,5%, Kappa = 0.47.


Kết luận: Siêu âm 3D TEE có giá trị trong chẩn đoán từng vùng sa van đặc biệt là A2, A3, P3 prolapse; trong chẩn đoán thủng lá trước van hai lá; sùi van hai lá cao hơn các phương pháp siêu âm 2D TEE và siêu âm 2D TTEE. Siêu âm 3D TEE có giá trị hơn siêu âm 2D TE và 2D TTE trong đánh giá mức độ hở hai lá.

Chi tiết bài viết