Mức độ tuân thủ sử dụng vớ y khoa ở người bệnh suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính

Vo Le Thu, Nguyen Hoai Nam

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

 


Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020, có 88 người bệnh suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính có chỉ định mang vớ y khoa để điều trị suy tĩnh mạch tại phòng khám Lồng ngực - Mạch máu bệnh viện Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Tỷ lệ nữ chiếm 89,8%, tuổi trung bình 54. Phân loại lâm sàng CEAP nhóm C0-C1 chiếm 58% so với các nhóm còn lại. Kết quả có 40,9% người bệnh suy TMCDMT tuân thủ sử dụng vớ y khoa theo chỉ định. Yếu tố về trình độ văn hóa và phân loại lâm sàng CEAP của người bệnh có liên quan đến mức độ tuân thủ sử dụng vớ y khoa

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Khánh Đức, Cao Văn Thịnh, Nguyễn Công Minh, Phan Thanh Hải, Văn Tần (2014) "Điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới bằng phương pháp laser nội tĩnh mạch (kết quả sau 2 năm theo dõi)". Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh, 1, 418-423.
2. Nguyễn Minh Đức, Bùi Văn Dũng, Đặng Thị Việt Hà, Vũ Trung Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Phạm Thắng (2017) "Đánh giá hiệu quả điều trị suy tĩnh mạch hiển bé mạn tính bằng phương pháp gây xơ tạo bọt". Tạp chí nghiên cứu y học., 2, 88-94.
3. Nguyễn Hoài Nam (2011) "Nghiên cứu cài tiến kỹ thuật trong điều trị ngoại khoa dãn tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính.". Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh, 1, 460-463.
4. Nguyễn Hoài Nam (2012) "Nghiên cứu biểu hiện dịch tể học lâm sàng của bệnh suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính.". Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh, 1, 202-205.
5. Lê Phước Nguyên, Lê Hoàng Hạnh, Tạ Văn Trầm, Lê Nữ Hòa Hiệp (2015) "Sự liên quan giữa các yếu tố nguy cơ và giai đoạn lâm sàng bệnh suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính". Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh, 5, 122-128.
6. Lê Phước Nguyên, Tạ Văn Trầm, Lê Nữ Hòa Hiệp (2016) "Yếu tố nguy cơ bệnh suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới.". Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh, 2, 521-526.
7. Nguyễn Lương Quang (2018) "Suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới: Cập nhật chẩn đoán và điều trị". http://bvdkquangnam.vn, 1798, 1-7.
8. Nguyễn Trường Sơn (2015) "Bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới". https://moh.gov.vn, 1-3.
9. Vũ Trí Thanh, Đào Duy Phương (2019) "Đánh giá hiệu quả lâm sàng theo thang điểm VDS trong điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng laser nội mạch tại Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.". Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh, 4, 40-45.
10. Đặng Thị Minh Thu, Nguyễn Anh Vũ (2014) "Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ của suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới.". Tạp chí tim mạch học Việt Nam, 66, 175-188.
11. Lê Thị Thu Trang, Phạm Thắng, Nguyễn Trung Anh (2016) "Nghiên cứu hiệu quả biện pháp gây xơ bọt trong điều trị các bệnh nhân suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính". Tạp chí tim mạch học Việt Nam, 75+76, 131-136.
12. Nguyễn Bình Triệu, Nguyễn Thu Hà, Vũ Minh Phúc, Trần Đức Hùng (2018) "Kết quả chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn, luyện tập bệnh nhân suy tĩnh mạch mông chi dưới được điều trị bằng laser nội mạch tại bệnh viện Quân Y 103.". Khoa học Điều dưỡng, 1, 105-109.
13. A Stansal, I Lazareth, U Michon Pasturel, P Ghaffari, V Boursier, S Bonhomme, et al. (2013) "Compression Therapy in 100 Consecutive Patients With Venous Leg Ulcers.". Journal des Maldies Vasculaires, 38, 252-258.
14. Alvaro Ayala, Jose D Guerra, Jorge H Ulloa, Lowell Kabnick (2018) "Compliance with compression therapy in primary chronic venous disease: Results from a tropical country.". Phlebology, 0(0), 1-6.
15. C Wittens, A H Davies, N Bækgaard, R Broholm (2015) "Editor’s Choice e Management of Chronic Venous Disease". Eur J Vasc Endovasc Surg, 49, 678-737.
16. D Rastel (2014) "Treatment by medical compression stockings among 144 consecutive patients with non-complicated primary varicose veins: Results on compliance.". Journal des Maldies Vasculaires, 39, 389-393.
17. Daciana Elena Branisteanu, Toni Feodor, Sorin Baila, Iuliana Alma Mitea, Oana Vittos (2018) "Impact of chronic venous disease on quality of life: Results of vein alarm study". Experimental and Therapeutic Medicine, 17, 1091-1096.
18. Ebru Soydan, Emel Yılmaz, Hakan Baydur (2017) "Effect of socio-demographic characteristics and clinical findings on the quality of life of patients with chronic venous insufficiency". Vascular, 25 (4), 382-389.
19. Fedor Lurie, Brajesh K Lal, Pier Luigi Antignani, John Blebea, Ruth Bush, Joseph Caprini, et al. (2019) "Compression therapy after invasive treatment of superficial veins of the lower extremities: Clinical practice guidelines of the American Venous Forum, Society for Vascular Surgery, American College of Phlebology, Society for Vascular Medicine, and International Union of Phlebology". J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 7 (1), 17-28.
20. J L Cataldo, J M Pereira de Godoy, N de Barros Jr (2012) "The use of compression stockings for venous disorders in Brazil". Phlebology, 27, 33-37.
21. lM E Vuylstekea, S Thomisb, G Guillaumec, M L Modliszewskid, N WeideseI, Staelens (2015) "Epidemiological Study on Chronic Venous Disease in Belgium and Luxembourg: Prevalence, Risk Factors, and Symptomatology". European Society for Vascular Surgery, 49, 432-439.
22. Marco Antonio Ayala-Garc, Jorge Reyes Sanche´z, Norberto Munoz Montes, Eduardo Guanı-Guerra (2019) "Frequency of use of elastic compression stockings in patients with chronic venous disease of the lower extremities.". Phlebology, 1-5.
23. Owayed Al Shammeri, Nourah AlHamdan, Bushra Al-hothaly, Farid Midhet, Mahboob Hussain, Abdulrahman Al-Mohaimeed (2014) "Chronic Venous Insufficiency: prevalence and effect of compression stockings". International Journal of Health Sciences, 8, 232-236.
24. Ryota Sugisawa, Naoki Unno, Takaaki Saito, Naoto Yamamoto (2016) "Effects of Compression Stockings on Elevation of Leg Lymph Pumping Pressure and Improvement of Quality of Life in Healthy Female Volunteers: A Randomized Controlled Trial". Lymphat Res Biol, 14 (2), 95-103.
25. Şinasi Manduz, Fatih Ada, Yusuf Ada (2018) "The level of awareness and the attitude of patients recommended for use of compression stockings in Turkish society, and investigation of the factors affecting their use.". Patient Preference and Adherence, 12, 399-407.