Đã xuất bản: 2019-12-20

Bài báo

U XƠ ĐÀN HỒI THỂ NHÚ Ở THẤT TRÁI KẾT HỢP BỆNH LÝ MẠCH VÀNH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Truong Giang, Vu Duc Thang, Pham Vu Thu Ha, Tran Dac Tiep, Nguyen Chi Tue, Le Ba Hanh, Nguyen The Kien
Trang: 10-13
PHẪU THUẬT NỘI SOI 3D THAY VAN BA LÁ Ở BỆNH NHÂN MỔ CŨ THAY VAN HAI LÁ: THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG
Nguyen Anh Huy, Nguyen Cong Huu, Doan Van Nghia, Ngo Thanh Hung, Luong Thi Nhu Huyen, Nguyen The Binh, Nguyen Trung Hieu, Pham Tuan Anh, Le Ngoc Thanh
Trang: 59-62