Ngày xuất bản: 02/11/2020

Bài báo

Thiếu máu chi cấp tính do tắc động mạch: kết quả điều trị ngoại khoa và một số yếu tố liên quan
Hưng Đoàn Quốc , Trung Vũ Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Chấn thương vết thương động mạch ngoại vi: hình thái tổn th ương và kết quả điều trị tại bệnh viện Việt Đức
Hưng Đoàn Quốc , Đại Nguyễn Văn , May Nguyễn Thế
PDF Trích dẫn
Trang: 8-13
Kết quả phẫu thuật bệnh lý phồng và lóc động mạch chủ
Hiền Nguyễn Sinh , Minh Nguyễn Thái , Thiện Lê Quang
PDF Trích dẫn
Trang: 14-18
Nghiên cứu các biến chứng sau phẫu thuật và các yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật kén khí phổi
Thi Châu Phú , Hiệp Lê Nữ Hòa , Khôi Nguyễn Văn
PDF Trích dẫn
Trang: 19-25
Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của bệnh lý kén khí phổi
Thi Châu Phú , Hiệp Lê Nữ Hòa , Khôi Nguyễn Văn
PDF Trích dẫn
Trang: 26-31
Chăm sóc bệnh nhân sau mổ ổ cặn màng phổi do chấn thương ngực tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Hưng Đoàn Quốc , Tùng Lại Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 32-35
Kết quả trung hạn phẫu thuật fontan với ống nối ngoài tim tại Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E
Tiến Đỗ Anh , Hưng Đoàn Quốc , Thành Lê Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 36-43
Vai trò phẫu thuật nạo hạch trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ
Quế Đỗ Kim
PDF Trích dẫn
Trang: 44-51
Vai trò của nội soi trung thất từ đường cổ trong chẩn đoán bản chất các khối u và hạch vùng trung thất
Hưng Ngô Quốc , Vĩnh Vũ Hữu , Hiệp Lê Nữ Hòa
PDF Trích dẫn
Trang: 52-56