Đã xuất bản: 2021-01-29

Bài báo

Tồn tại động mạch ngồi được phát hiện qua một trường hợp tắc mạch chi cấp tính
Nguyen Ngoc Trung, Vu Duc Thang, Tran Duc Hung, Phạm Vũ Thu Hà, Lê Bá Hạnh, Khuất Duy Hòa, Hoàng Thế Anh, Nguyễn Thế Kiên
Trang: 34-38
Kỹ thuật chuyển vị động mạch đốt sống vào động mạch cảnh gốc trong phẫu thuật Hybrid - chỉ định và kỹ thuật
Dương Ngọc Thắng, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Tùng Sơn, Nguyễn Kim Dần, Phạm Tiến Quân, Lê Nhật Tiên, Lê Đại Thạch, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Xuân Đạt
Trang: 47-52