Ngày xuất bản: 02/11/2020

Bài báo

Khối bất thường nhĩ phải: huyết khối hay u tim ?
Đạt Phạm Quốc , Hùng Dương Đức , Thắng Lê Việt , Hiếu Vũ Công
PDF Trích dẫn
Trang: 3-6
Bất thường Ebstein sửa chữa 1-1/2 thất
Đạt Phạm Quốc , Hùng Dương Đức , Dũng Vũ Anh , Hiếu Vũ Công
PDF Trích dẫn
Trang: 7-11
Phình tiểu nhĩ trái khổng lồ bẩm sinh
Đạt Phạm Quốc , Hùng Dương Đức , Hương Trương Thanh , Tùng Lê Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 12-15
Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ ở trẻ nhỏ
Huy Đặng Quang , Hựu Nguyễn Công , Đại Trần Đắc , Hùng Nguyễn Đỗ , Hiếu Nguyễn Trung , Huệ Phạm Thị Minh , Hường Đặng Thanh , Thành Lê Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 26-32
Chẩn đoán và điều trị u cuộn cảnh vùng đầu cổ
Hưng Đoàn Quốc , Cảnh Phạm Tuấn , Khánh Chử Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 33-38
Đánh giá kết quả bóc nội mạc động mạch vành phối hợp trong phẫu thuật bắc cầu chủ vành
Hựu Nguyễn Công , Hưng Đoàn Quốc , Ước Nguyễn Hữu
PDF Trích dẫn
Trang: 39-43
Ghép tim: thành tựu và tương lai ở việt nam
Ước Nguyễn Hữu
PDF Trích dẫn
Trang: 44-50
Kết quả sớm phẫu thuật thay van tim ở bệnh nhân có bệnh van tim nặng tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức giai đoạn 2014-2016
Huy Nguyễn Anh , Hiếu Trần Trung , Hưng Đoàn Quốc
PDF Trích dẫn
Trang: 51-57
Cắt u nhầy nhĩ trái khổng lồ bằng phương pháp nội soi toàn bộ không robot hỗ trợ
Huy Đặng Quang , Đại Trần Đắc , Thắng Nguyễn Toàn , Hảo Nguyễn Thị , Thành Lê Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 58-60