Đã xuất bản: 2020-11-02

Bài báo

Phình tiểu nhĩ trái khổng lồ bẩm sinh
Phạm Quốc Đạt, Dương Đức Hùng, Trương Thanh Hương, Lê Thanh Tùng
Trang: 12-15
Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ ở trẻ nhỏ
Đặng Quang Huy, Nguyễn Công Hựu, Trần Đắc Đại, Nguyễn Đỗ Hùng, Nguyễn Trung Hiếu, Phạm Thị Minh Huệ, Đặng Thanh Hường, Lê Ngọc Thành
Trang: 26-32